Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Tilbage Startside Op Frem

 CG   best tracker

 

Fremtidens danskfag - i praksis

Aflyst - vi forsøger igen i efteråret

 

En konference for undervisere i dansk i alle skoleformer.

Torsdag d. 26. februar 2004

Kl.: 9-16

CVU Sønderjylland

 

Danskfaget er under ændring. I alle skoleuddannelserne har det sproglige område stået i skyggen af eller været underlagt den dominerende litterære indfaldsvinkel. Ofte har der i det sproglige arbejde  kun været fokus på korrekthed og grammatik.

Men nødvendigheden af og kravene til at have brede sproglige kompetencer er skærpet. Det kommer til udtryk i de nye fælles mål for faget og i de forslag undervisningsministeriets udvalg ”Fremtidens danskfag” har fremsat.

I fremtidens danskfag må arbejdet med det sproglige område derfor være bredere og mere selvstændigt, selvom det stadigt skal indgå i samspil med de andre områder (litteratur og medier). Der må være fokus på udvikling af eleverne sproglige kompetencer uanset hvilket stofområde man arbejder med.

Det kræver udvikling af nye holdninger til faget og indførelse af nye måder at gribe undervisningen an på.

Målet med konferencen er at sætte fokus på grundlaget for og mulighederne i en ændring af arbejdet med de sproglige kompetencer med afsæt i diskussionerne om danskfagets fremtid. Det vil ske gennem oplæg fra personer der har været centrale i debatten og med workshop, hvor der ses på muligheder i undervisningen.

Samtidig ønsker vi, at konferencen skal være starten på et videre samarbejde mellem skolerne, lærerne og CVU Sønderjylland.

Pris:               700 kr.

studerende 350 kr.

inkl. frokost og kaffe

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2004

Tilrettelæggelse: Tove Heidemann, Carlo Grevy, Torsten Enemærke

 

Tilmeldingsblanket

 

Tilmeldingsblanket findes også på CVU Sønderjyllands hjemmeside.

Her er der også links og referencer til litteratur, der uddyber konferencens tema.

 

Program

 

Kl. 9.00 – 9.15                    Velkomst

Kl. 9.15 – 10.00                  Nøglekompetencer, literacy og danskfagets betydning

            Lars Henrik Smidt, rektor Danmarks Pædagogiske                           Universitet

 

 

Kl. 10.00 – 10.30                Kaffe

 

Kl. 10.30 – 11.15                Behovene som de tegner sig på arbejdsmarkedet

        Oplæg og diskussion

        Kim Olsen, uddannelseskonsulent, SID

 

Kl. 11.15 – 11.30                Pause

 

Kl. 11.30 – 12.15             Sprog som kerneydelse og stofområde i fremtidens danskfag

        Nicolaj Frydensbjerg Elf, sekretær for udvalget Fremtidens         Danskfag, ph.d.-studerende ved institut for                     gymnasiepædagogik, cand.mag.

 

Kl. 12.15 – 12.30                Introduktion til og praktisk information om workshops.

 

Kl. 12.30 - 13.30                Frokost

 

Kl. 13.30 – 15.30                Workshops

Der etableres følgende workshops:

 

A: Fagsyn og læringssyn i danskfaget

- uden for de almene uddannelser. En provokation.

Ledet af Tove Heidemann, pædagogisk konsulent, CVU Sønderjylland. Ph.d.

                                           

B: Mundtlighed i undervisning  - undervisning i mundtlighed

Ledet af  Mads Th. Haugsted, lektor, ph.d., Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.

 

                             C: Hvad vil det sige at være god til dansk?

               Ledet af  Steen Allan Christensen, forstander Københavns Intensive

Sprogskole.

 

              D: Undervisning i sproglige kompetencer

            Ledet af Carlo Grevy, ph.d., seminarieadjunkt, CVU                 

Sønderjylland og Torsten Enemærke, mag.art., seminarielektor, CVU     Sønderjylland.

 

Kl. 15.30 – 16.00                Fælles afslutning om ”Linjer og samspil fremover”.

Arrangør: CVU Sønderjylland, Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev

Kontaktpersoner: Tove Heideman, Torsten Enemærke og Carlo Grevy. E-mail: cgr@cvusonderjylland.dk

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk