Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

 CG   best tracker

 

 

Hent i Word

Carlo Grevy – CVU Sønderjylland

Hvad er egentlig undervisning – og hvad er egentlig læring? Med dette spørgsmål indledte Carlo Grevy sit indlæg og lagde op til, at der skal ske en nytænkning i forståelsen af læring, før vi kan tage it til os på en kvalitativ ny måde. Fundamentet for læring er, at der foregår en kommunikation mellem mennesker. Og her er online-læringsmiljøer vejen frem. Han foreslog her et nyt begreb: interaktionsundervisning. Her kan man lære faget og forholde sig til det frem mod en anvendelse i en videre praksis.

E-læring anses ofte som kompensation for tilstedeværelsesundervisning, men det er helt forfejlet. Sagen forholder sig omvendt. Det er tilstedeværelsen, der er kompensationen, og den kan derfor reduceres til et minimum. Nogle fag bør endda helt naturlig udelukkende ligge på nettet.

 

  

Nytænkning

Vi bør nytænke følgende:

-        Hvad er det at være sammen?

-        Hvad er det at tale sammen?

-        Hvad er det at være social?

-        Hvad er det at være kreativ?

Kan ovenstående kun finde sted i situationer, der hovedsagligt beror på et fysisk møde? For det stiller igen en række spørgsmål:

-        Er vi ikke sociale, når vi skriver brev eller taler i telefon?

-        Kan man ikke være sammen om noget uden at mødes i et fysisk rum?

-        Blokerer it for en kreativ skabelse?

Spørgsmålene her antyder, at der må en nytænkning i gang med hensyn til de første fire punkter.

 

Kroppen som hindring

I det fysiske møde stiller kroppen sig ofte i vejen for budskaberne. Det kan fx være

Kroppen:

-        Det er afgørende, hvor stor din energi er, når du mødes med andre.

-        Hele det følelsesmæssige og det kønsspecifikke kan også være barrierer for forståelsen.

-        Stemmen. Det tager længere tid at udsige noget eller lytte, end det gør at læse det samme.

Fysik:

-        Kroppe fylder i klasselokaler, der er ved at bryde sammen af dårligt vedligehold.

Socialitet:

-        Det sociale tilhørsforhold afspejler sig i sproget, og dialekten er afgørende for, hvordan dit udsagn opfattes.

-        De sociale mønstre spiler en rolle for, hvor man søger sit tilhørsforhold.

-        Ligeledes er gruppedannelser medvirkende til, hvor veltilpas man befinder sig i klasserummet, hvilket igen har stor indflydelse på læringen.

Så derfor er det fysiske møde i det traditionelle klasserum måske slet ikke så idyllisk, velfungerende og udbytterigt, som vi forestiller os.

 

Mødet i det virtuelle rum skaber mulighed for en øget interaktion mellem kursister og lærere. En interaktion, der fokuserer på det faglige, og hvor det ”sagte” fastholdes og dermed gøres udsagnet mere forpligtende. Og her er det af overordentlig stor betydning, at underviseren er i individuel kommunikation med den enkelte.

I fjernundervisning er man ikke ensom, man er bare ikke fysisk sammen med nogen. Og på samme tid er man sammen med mange om noget. Nytænkning fordrer bevægelse, og det er derfor, at der for enden af menneskenes ben er fødder – ikke rødder.

                                                                                                          

På: http://home13.inet.tele.dk/grevy/kontakt.htm kan I læse flere af Carlo Grevys artikler og udgivelser.

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk