Op

 Carlo Grevys hjemmeside

Topti

Retur til de generelle kommentarer

For flere detaljer: Se de generelle kommentarer!

1 Manglende orddeling. Det er kun i ganske få af projekterne, at man har lavet orddeling i højre margin.
2 Manglende afsnitsmarkering. Mange har ofte skiftet ned til næste linje og startet helt ude til venstre.
3 Præpositioner: inden for, over for og ud fra. Disse er meget ofte skrevet i et ord.
4 Manglende kommaer.
5 Bindestreger i ord: Der er sat alle mulige unødvendige bindestreger.
6 Ufuldstændige sætninger (verballed mangler).
7 Sammensatte ord deles i to eller flere ord (grov fejl). Dette sker ofte, når man skal danne nye ord, fx ud fra engelske gloser eller i forbindelse med forkortelser og proprier.
8 Komma mellem verballed og subjekt (grov fejl).
9 Fejl i pausering (der er sat komma i stedet for punktum).
10 Komma foran eller efter infinitiv (grov fejl).

 

Retur til de generelle kommentarer