Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Tilbage Startside Op Frem

 CG   best tracker

 

 

Se om konferencen her: Blackboard-brugergruppen i Danmark - e-læringskonference 2006

Foredrag: Hvordan skaber man interaktion i forbindelse med e-læring?

 

Hent materialet her i pdf-fil

Min webadresse: www.grevy.eu

Denne sides adresse:  www.grevy.eu/bb.htm

Litteratur og referencer- klik her 

 

 

 

I-læring

 

Et tidssvarende læringsbegreb

Samfundskrav – studerendes og elevers krav

Et nyt læringsrum – baseret på interaktion og mulighed for kommunikation

 

Tese 1: Samvær en forudsætning for læring!

 

Tese 2: Læring foregår synkront!

 

Tese 3: Af mere interaktivitet følger mere læring.

 

Tese 4: Skriftlighed er læring per excellence – jo mere studerende skriver, jo mere lærer de.

 

 

 

I-læring -

I for interaktion, integritet og individualitet

 

                                                  Individualitet

                                                                        

                                                                

 

      Interaktion                                                 Integritet

 

 

 

 


 

I-læring er ikke virtuel

Blended learning

 

Kan man lære virtuelt?

 

Integritet

Individualitet

Interaktion

 

Der er måske ikke andre muligheder!

 

Samme rum – samme tidsfrister

Længere tid mellem svar og respons

Refleksion

 

I-læring er ikke teknologi – i-læring er ikke et alternativ!

 

I-læring og interaktionssamfund

Læring til industrisamfundet (klasserumstænkningen)

 

Vores læringskultur er overvejende mundtlig!

 

De studerendes i-læring

Kreativitet

Engagement

 

 

I-læring er et mere optimalt læringsrum end klasseværelset – for her er læringen i centrum.
 

Pædagoguddannelsen som netundervisning – interview i BUBL – citat

 

”En uddannelse med en massiv amputering af relationerne mellem mennesker. En uddannelse der er lige så krævende om ikke mere end den ordinære. Så skarpt står fronterne over for hinanden i spørgsmålet om seminarernes [sic!] nye uddannelser, hvor computeren i hjemmet i langt den overvejende tid er skiftet ud med de medstuderende i klasselokalet”.

 

”kold”, ”digital” – ”om mennesker”

 

Hvad er det at være social?

 

Vi har en bestemt forestilling – noget med mennesker, der sidder sammen i samme lokale

 

Kommunikere – uden at være i samme rum og til samme tid

 

 

Et koncept for i-læring

 

Taler man mere – lærer man mere (Danmark har mange gode lærere!).

 

Skriver man mere, lærer man mere.

 

 

Mødekultur - klasserumskultur

 

Nytænke:

 

Hvad er det at være sammen?

Hvad er det at tale sammen?

Hvad er det at være social?

Hvad er det at være kreativ?

 

Mennesker kan godt være sammen, selvom de fysisk set ikke er det.

 

Man kan godt mødes fysisk også!

 

Via teknologi: Man kan langt bedre tale sammen – man lytter til alle på en gang og taler ikke i munden på hinanden.

 

Differentiering – som mødebaseret undervisning ikke kan klare

 

Mere forpligtende samtaler, mere velovervejede, mere sociale

 

Man synes måske, at man er tæt på hinanden i klasseværelset

 

Større frekvens – man når at tale mere med hinanden over internettet

 

Kreativiteten – har det bedre – man kan blive inspireret – flere dialoger med de rigtige

 

 

Det er ikke altid hensigtsmæssigt at mødes!

 

Men det at mødes kan endda komme i vejen for læring!

 

”Det at være sammen” og ”det at lære noget” kædes på besynderlig måde sammen i debatten!

 

Det er et basalt paradigme – om undervisning!

 

 

Kvaliteter ved i-læring

 

Refleksivitet.

Bedre omstillingsevne.

Normativ antagelse: Når vi er fysisk sammen kan vi klare flere komplekse ting.

 

Forkert strategi: Man prøver at overføre kendte erfaringer på ny

områder ->

 

finde ud af, hvad man vil – og så tilrettelægge læringen efter det!

 


 

Man ser ofte i-læringsrummet som et alternativ, der har muligheder og begrænsninger – men man kunne også se det som en udvidelse af det traditionelle læringsrum!

 


 

”Integration af it” (se eksempel fra artikel)

 


 

 

 

 

 

 


 

Litteratur i forbindelse med foredraget

Carlo Grevy (2003): Fagre nye fjernundervisning, Politiken 23. maj 2003.

Carlo Grevy (2004): Klasseværelset, kroppen og teknologien - fra landsbyskole til interaktionssamfund. Emergens 2004, CVU Sønderjyllands website. 

Grevy, Carlo (2006): Fra e-læring til i-læring - om interaktion i fjernundervisningen. I: It og professionsuddannelse - pædagogiske erfaringer og perspektiver, redigeret af Finn Wiedemann, Jens Jørgen Hansen og Torben Kure Marker, Syddansk Universitetsforlag.

Grevy, Carlo (2004): I-læring - i for interaktion, integritet og individualitet. I: UP, Unge Pædagoger 6, d. 10. nov. 2004, 14-24. Tema: "Kan man blive en god lærer virtuelt?"

Grevy, Carlo og René B. Christiansen (2004): Fra image til identitet - om fjernundervisning, læring og interaktion i læreruddannelsen. Redaktionel indledning til Unge Pædagoger 6, 2004, 1-4. 

Grevy, Carlo & Hugh Gash (2006): Task force writing - about people who write and who do not. In the press, fall 2006: Proceeding of the InterSymp 2006 conference - 18th International conference on systems research, informatics and cybernetics, August 7 - 12, Baden-Baden, Germany. The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics in cooperation with System Research Foundation. Kan rekvireres hos forfatteren, carlo@grevy.eu .

Grevy, Carlo (2006): Skolens forarmede skriftkultur. Kronik i Berlingske Tidende den 15. februar 2006. Berlingske Magasin side 13.

 

 

Litteratur

Agertoft, Annelise (2004): Funktioner og værktøjer til understøttelse af netbaseret kollaborativ læring, i Nyvang og Pedersen (red.), 1-11.

Andersen, Tem Frank: "Online didaktik [sic!] - Pædagogiske [sic!] refleksioner og processer i online læringsmiljøer [sic!]."

Andreasen, Brian Kjær (2000): Kollaboration, kommunikation og rolletransformationer i online læringsmiljøer, i Kolmos (red.), 48-62.

Andreasen, Brian Kjær: "Kollaboration, kommunikation og rolletransformationer i online læringsmiljører" [sic!].

Andreasen, Lars Birch (2002): "Virtuelt samarbejde i en flydende modernitet", i: Uddannelsesstyrelsen.

Andresen, Bent B. (2003): Hvorfor e-pædagogik? I Heilesen og Jensen (red.).

Bang, Jørgen (2003): Findes der en dansk tradition for netbaseret undervisning? I Heilesen og Jensen (red.), 17-24.

Blok, Rasmus (2004): E-læring – teknologiens muligheder og perspektiver, i Nyvang og Pedersen (red.), 1-20.

Bom, Mette (2001): Fremtidens undervisning: - bits eller fløjtespil? I: Teknologirådet d. 8. august, http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=389&toppic=kategori2&language=dk.

Buschmann, Marianne Nielsen; Hanne Hørl Hansen, Haakon Lund og Kirsten Strunck (2003): ”Fjernundervisning som alternativ”. I: Bibliotekspressen 11, 330-331.

Dillenbourg, Pierre (1999): Introduction: What do you mean by “collaborative learning”? I Dillenbourg (red.), 1-19.

Dillenbourg, Pierre (red.) (1999): Collaborative learning – cognitive and computational approaches, New York: Earli, Pergamon.

Dirckinck-Holmfeld, Lone og Elsebeth K. Sorensen (1999): Distributed computer supported collaborative learning through shared practice and social participation, i  http://sll.stanford.edu/projects/CSCL99/papers/wednesday/Lone_Dirckinck_136.pdf.

Dysthe, Olga (1997): Det flerstemmige klasserum. Skrivning og samtale for at lære. Klim.

Ejsing, Anne (2003): Er kollaborativ refleksiv læring noget der findes – eller bare noget vi taler om? I Heilesen og Jensen (red.), 34-47.

Geer, Ruth & Alan Barnes (2001): "Teaching and learning through technology-mediated interaction", i: Watson & Andersen (eds.).

Georgsen, Marianne (2003): Læring, kommunikation og samarbejde i virtuelle rum, i Heilesen og Jensen (red.), 25-33.

Grevy, Carlo (2003): Fagre nye fjernundervisning. I: Politiken, kroniken d. 23. maj, http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=271311 .

Grevy, Carlo (2004 a): Fra e-læring til i-læring - om interaktion i fjernundervisningen. I trykken, udkommer i: Finn Wiedemann, Jens Jørgen Hansen og Torben Kure Marker (red.).

Grevy, Carlo (2004 b): Klasseværelset, kroppene og teknologien – fra landsbyskole til interaktionssamfund. I: Emergens, CVU Sønderjyllands hjemmeside: udgives ultimo 2004. http://www.cvusonderjylland.dk/index.php?cccpage=cvu_udgivelser_emerg1 .

Grevy, Carlo (2004 c):”I-læring – i for interaktion, integritet og individualitet”, i: UP, Unge Pædagoger 6.

Grevy, Carlo og René B. Christiansen (2004): ”Fra image til identitet – om fjernundervisning, læring og interaktion i læreruddannelsen”. Redaktionel indledning til temanummeret ”Kan man blive en god lærer virtuelt?”, UP, Unge Pædagoger 6.

Gaarsmand, Bodil og Benny Jacobsen (red.) (2003): Folkeskolen: ekstern tilpasning og intern organisering. Værløse: Billesø & Baltzer.

Hansen, Mogens (2003): "Børns mange intelligenser og den upraktiske skole", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Heilesen, Simon B. og Helle Bækkelund Jensen (2003): Undervisningsformer på nettet, i Heilesen og Jensen (red.), 5-9.

Heilesen, Simon og Helle Bækkelund Jensen (red.) (2003): Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse. Nr. 1, 1. årgang, november: Undervisningsformer på nettet, www.unev.dk.

Jensen, Helle Bækkelund (2003): Forandring af undervisningspraksis – hvordan brugere lærere IT i nærundervisningen? [sic!], i Heilesen og Jensen (red.), 69-78.

Jensen, Morten Hørning (2004): E-læring som didaktisk provokatør, i Nyvang og Pedersen (red.), 1-15.

Kappel, Paw (2001): Integration af it – et praktisk eksempel. I: Skolen i morgen 2, 5-8.

Knudsen, Anne (2003): "Enten er man boglig - eller også er man på bistand", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Knudsen, Anne (2003): "Enten er man boglig - eller også er man på bistand", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Knudsen, Karin Esmann: Æstetisk bevidsthed og tværfaglighed. I Schmidt og Maj (red.).

Kolmos, Anette (2000): Indledning til Online læring [sic!] - lærerkvalificering, didaktik og kommunikaion. Pædagogisk udviklingcenter, Aalborg Universitet.

Kolmos, Anette (2000): Udvikling af universitetspædagogiske online kurser, i Kolmos (red).

Kolmos, Anette (red.) (2000): Online læring – lærerkvalificering, didaktik og kommunikation, Pædagogisk Udviklingscenter, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Ove (2003): "Dannelse får krop", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Krogh, Niels Ole (2004): Digitale pædagoger, i Børn og Unge 44, 11-13.

Kaare, Jan (2002): Studerer hjemme i stuen. I: Folkeskolen 42, 8-10.

Lauridsen, Ole (2003): Det sku’ vær’ så godt… - tanker om e-learning og de mange problemer denne undervisningsform indebærer, I Heilesen og Jensen (red.), 63-68.

Lindeberg, Benny M. (1999): It, dannelse og det sen-moderne. I: Unge Pædagoger 5/6, 5-11.

Lindhardt, Jan (1996): Formidling frabedes. I Schmidt og Maj (red.).

Littleton, Karen og Päivi Häkkinen (1999): Learning together: Understanding the processes of computer-based collaborative learning, i Dillenbourg (red.), 20-30.

Lorentsen, Annette (2002): "Ansvar for andres læring", i: Uddannelsesstyrelsen.

Luhmann, Niklas (2000): Sociale systemer. København: Hans Reitzel.

Mathiasen, Helle og Pernille Rattleff (2001): Kommunikationens betingelser i computermedieret, netudbredt undervisning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 4, 42-49.

Nicholson, Paul & Geoff White (2001): "Teaching for quality learning online", i: Watson & Andersen (eds.).

Nielsen, Torben (2004): Interaktiv journalistik på Internettet. CFJE’s Vidensbase om Journalistik, http://www.cfje.dk/.

Nyvang, Tom og Michael Pedersen (2004): E-læringsplatforme – pædagogiske potentialer, i Nyvang og Pedersen (red.), 1-6.

Nyvang, Tom og Michael Pedersen (red.) 2004): Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse. Nr. 2, 1. årgang: E-læringsplatforme, www.unev.dk.

Palloff, Rena M. og Keith Pratt (1999): Building learning communities in cyberspace: Effective strategies for the online classroom, San Francisco: Jossey-Bass.

Paloff, Rena M. m.fl. (1999): Building learning communities in cyberspace. San Francisco. Jessey Bass.

Passig, David & Tali Noyman (2001): "Training kindergarten teachers with virtual reality", i: Watson & Andersen (eds.).

Qvortrup, Lars (1996): Informationsteknologi, formidling og læring. I Schmidt og Maj (red.).

Qvortrup, Lars (2000): Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet. Kbh.: Gyldendal.

Qvortrup, Lars (2001): Det lærende samfund - hyperkompleksitet og viden. Kbh.: Gyldendal.

Qvortrup, Lars (2002): "Det lærende samfund", i: Uddannelsesstyrelsen.

Qvortrup, Lars (2003): "Skole og viden i et hyperkomplekst samfund", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Rander, Henrik (2002): At lave pædagogik i det virtuelle – om virtuelle læringspotentialer og en ditto didaktik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 4, 72-81.

Rodney, Peter (2000): It og kompetenceudvikling. I: Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk 1, 43-51.

Rønholt, Trine (2002): "Uddannelse og læring på arbejdspladsen - voksne og it", i: Uddannelsesstyrelsen.

Schmidt, Poul (1996): "Kulturformidling". I Schmidt og Maj (red.).

Schmidt, Poul og Anne-Marie Maj (1996) (red.): Fornyelse af de kulturhistoriske fags formidlingsformer. Odense Universitetsforlag.

Schrum, Lynne (2001): "Dimensions of student success in online learning", i: Watson & Andersen (eds.).

Sorensen, Elsebeth K. (2002): CSCL som brændpunkt i udviklingen af en netbaseret didaktik, i Undervisningsministeriet, 65-78.

Spore, Lene Marr (2001): Kronik: Om igen Futurecamp! I: Computerworld 14. maj, og Computerworld online: http://www.computerworld.dk/default.asp?Mode=2&ArticleID=10679# .

Stacey, Elizabeth (2001): "Social presence online: networking learners at a distance", i: Watson & Andersen (eds.).

Sørensen, Birgitte Holm (2002): "Børns brug af interaktive medier - inspiration til ny læringspraksis i skolen", i: Uddannelsesstyrelsen.

Thomsen, Ulla Nørtoft (2003): Virtuelle studier – hvorfor dog [sic!]. I: Voksenpædagogisk Tidsskrift årgang 12, nr. 2, 20-24.

Undervisningsministeriet (2002): Uddannelse, læring og IT – 26 forskere og praktikere gør status på området, Uddannelsesstyrelsen, http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/6.html.

Vinge, Lennart (2003): Tale er sølv, skrift er guld. Om seminariernes fjernundervisning og den didaktik, der er knyttet hertil. I: Religionslæreren 1, 12-14.

Watson, Deryn & Jane Andersen (2001) (eds.): Computers in education. IFIP TC3, Seventh IFIP World Conference on Computers in Education WCCE 2001. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers.

Wiedemann, Finn, Jens Jørgen Hansen og Torben Kure Marker (red.) (2004): It og professionsuddannelse – pædagogiske erfaringer og perspektiver. Syddansk Universitetsforlag. Udgives ultimo 2004.

Øhrstrøm, Peter: Grundtvig og internettet. http://www.hum.auc.dk/~poe/ARTIKLER/Grundtvig/grundtvig.html .

Aagaard, Kirsten og Hans Jørgen Staugård (2001): Fjern(voksen)-undervisning på tæt hold. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 4, 33-40.


 

Ekstra…

 

Når kroppene kommer i vejen for læring

- fra image til identitet

 

Fjernundervisning brillerer ved sit fravær at kroppenes tilstedeværelse!

 

Kroppen er naturligvis til stedet – bare ikke fysisk sammen med de andres kroppe

 

Kropslige hindringer – kroppen bærer på:

 

Biologi

-        energi og mangel på samme

-        seksualitet – køn

-        kommunikerer via stemmen (langsom, fylder op).

 

Fysik

-        kroppen fylder (høje klassekvotienter)

 

Socialitet

-        sociale tilhørsforhold

-        sociale mønstre

-        gruppedannelse

-        identitet

-        sprog – herunder fx dialekter.

 

Det er svært at interagerer i et fysisk klasseværelse!

 

Man lærer gennem samtale!

 

Fra image til identitet

 

Når der bliver sat turbo på interaktionen, sker der noget – fokus flyttes fra kroppen, fra den måde, den i alle sine sociale og kulturelle måder fremtræder på i klasserummet, fra image til det, det virkelig drejer sig om: interaktion, dialog, faglig udvikling, personlig udvikling og identitet.

 

 

Kender man ikke sine dagstuderende bedre? Man tror det måske!

 

 

 

 

I-læring - interaktionsundervisning

 

- begrebet fjernundervisning mv. er uheldigt

 

Mange er i dialog med hinanden samtidig over lang tid og med de rette!

 

Tankegangen om klasserummet

 

Fra dannelse til kompetence – fra uddannelse til læring –> fra klasserum til interaktion!

 

Problemet: Den måde vi taler om det på ->

 

Informationsteknologi – fokus er ikke på teknologi

 

Vi udveksler ikke bare information!

 

Information sørger for at mennesker kan tale sammen (ikke: kommunikere, udveksle information)

 

Vi taler, skriver – og vi lærer!

 

Uheldigt: informationsmotorvej – men det kører ikke hurtigt, men velovervejet, eftertænksomt, er fordybede

 

Man kan tale med alle – uden at være f2f

 

I klasselokalet er man sammen – men der kan man ikke tale sammen, ikke interagere!

 

Omvendt: Elever, kursister og studerende er ikke nørder

 

De er ikke ensomme – de er bare ikke sammen med nogen fysisk i undervisningen!

 

Fjernundervisning er ikke fjern!

 

Man er særdeles nærværende, tilstedeværende – netop fordi kroppen er fraværende (omvendt i klasseværelset!).

 

Ikke fokus på teknologien – men hvad der sker mellem mennesker

 

Uheldig:

 

Online-undervisning: Fokus på teknologi – menneskene er ikke ”on” og ”of”

 

Fleksibel undervisning: Fokus på de studerendes behov – men det er mere et salgsargument.

 

Interaktionsundervisning: en dyb seriøs og forpligtende måde at arbejde på – undervisningen foregår bare via kommunikation, den foregår ved kommunikation per excellence – og det er interaktionsundervisning.

 

Aldrig har så mange sagt så meget til hinanden på så højt et niveau, så intensivt og så tit!

 

 

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk