Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Tilbage Startside Op

 CG   best tracker

 

 

counter free hit unique web

Hent i word her 

Det er muligt at drøfte sættet her på bloggen: http://dansk2008.grevy.eu

 

Anmeldelse af årets eksamensopgave i skriftlig dansk – lærereksamen – sommer 2008

Af Carlo Grevy, lektor, ph.d. – www.grevy.eu

 

Sidste år – sommeren 2007 – lykkedes det eksamenskommissionen for dansk til lærereksamen at lave et eminent godt opgavesæt.

 

Dengang skulle de studerende skrive om litteraturundervisning i folkeskolen ud fra en billedroman af Kim Fupz Aakeson og ud fra filmede optagelser af en lærer, der underviste i den. Netop fordi, der var lagt materiale ud til de studerende, der viste en lærer i aktion – noget praksis, noget fra folkeskolens dagligdag – fik de studerende rig lejlighed til at udbrede sig om og afsløre, hvad de selv kunne. Den filmede lærer underviste efter det receptionsæstetiske princip, hvor der tages udgangspunkt i Fælles Måls krav om, at der skal undervises ud fra elevernes umiddelbare oplevelser og ud fra analytiske tilgange. Det lykkedes dog ikke denne lærer at leve op til de idealer, der er sat for den gode danskundervisning – derimod skete der i høj grad det, at nogle få trendsættere i klassen fik lov til at sætte dagsordenen, hvilket betød, at novellen kom til at handle om, hvad netop de mente var temaet, nemlig forurening og krig – noget fra billedromanens første side, og ikke oplevelser, der kunne fås ud fra og fælles drøftelser romanen set under et. Eksamensopgavesættet var eminent på den måde, at de meget gode lærerstuderende netop på grund af egen høj faglighed og mål med undervisningen fik problematiseret den måde, læreren i filmklippene tilrettelagde undervisningen på, og fik givet anvisninger på, hvorledes der kunne tilrettelægges undervisning, så Fælles Måls krav om oplevelse og analyse blev tilgodeset.

 

Som sidste år gælder det samme i år. Eksamenskommissionen har fået lavet et opgavesæt med potentiale for de studerendes udfoldelsesmuligheder, hvad angår faglighed, og hvad de vil med litteraturundervisningen.

 

I år har de studerende fået udleveret undervisningsmateriale til folkeskolen bestående af en kommenteret udgave af Herman Bangs Den sidste Balkjole samt arbejdsopgaver mv. til folkeskoleelever. De studerende skal lave deres egen analyse og fortolkning af novellen – og de skal diskutere det vedlagte undervisningsmateriale til folkeskoleeleverne med henblik på overvejelser over kanonpædagogik.

 

Som ofte er det også i år lykkedes eksamenskommissionen at finde undervisningsmateriale til folkeskolen, som ikke er tidssvarende. Alt efter temperament kan man karakterisere undervisningsmaterialet som tragisk eller horribelt og uegnet til en undervisning, der vil leve op til almindelige moderne litteraturpædagogiske krav, herunder de krav, som de ministerielle krav til folkeskolen – Fælles Mål – foreskriver.

 

Det er beskæmmende og skræmmende at se, hvordan en litteraturpædagogik, som stadig hersker – og som har vist sig resistent over for almindelige pædagogiske og erkendelsesmæssige forandringer – kan overleve i forlagsverdenen. Værre er det, hvis den også overlever i folkeskolen. Indikatoren for, hvorvidt den tekstfokuserede litteraturpædagogik, som lægges for dagen i undervisningsmaterialet, overlever, er, hvad de lærerstuderende siger. Der er ikke en offentlig institution, der godkender undervisningsmaterialer til folkeskolen – der er dog en offentlig instans, der varetager dette hverv, og det er de danske folkeskolelærere. Hvis de melder fra, har litteraturundervisningen en chance, og eleverne kan få den læseglæde, som Fælles Mål foreskriver – hvis ikke, så overlever forældet litteraturpædagogik i folkeskolen, undervisningen bliver meningsløs, og børnene lærer ikke.

 

En af de fornemste opgaver for de lærerstuderende er derfor at kunne vurdere undervisningsmateriale – ikke fordi materialet er vigtigt i sig selv, men fordi det, at de studerende kan sige fra og til, viser, at de studerende selv vil noget med deres litteraturundervisning. Når de netop ved, hvordan undervisning tilrettelægges, når de ved, hvordan de når de mål, de vil og skal opfylde, ved de også, hvad der ikke gør.

 

I eksamensopgavesættet skal de studerende analysere Den sidste Balkjole. Her får de demonstreret, hvad de selv kan fagligt. Ved at de samtidig skal se på undervisningsmaterialet, får de fortalt, hvad de vil med deres faglighed. Sagt på en anden måde viser de i analysen, at de har en række kvalifikationer – men de viser samtidig, når de også skal sige noget om undervisningsmaterialet, hvordan de vil bruge disse kvalifikationer, hvordan de vil tilrettelægge undervisning. Det at kunne tilrettelægge undervisning er en kompetence – og det er den, de på så fortrinlig vis via eksamensopgavesættet får lov til at demonstrere.

 

Eksamensopgavesættet tester de studerendes kvalifikationer og kompetencer. Men opgavesættet gør mere end det. Alt efter, hvad de studerende svarer – alt efter om de vurderer undervisningsmaterialet til folkeskolen som noget, de selv kan bruge, noget skidt eller noget bras – indikerer det noget om, hvordan folkeskoleleverne kommer til at blive undervist. I det omfang, at de studerende forholder sig kritisk reflekterende til undervisningsmaterialet – og i det omfang, de selv har et mål for deres litteraturpædagogik og får sagt fra eller til over for forskellige forlags mere eller mindre useriøse bud på undervisningsmaterialer – får vi i folkeskolen en litteraturundervisning, der giver mening for både lærere og elever.

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk