Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Tilbage Startside Frem

 CG   best tracker

VUC - dansk
Black Board
Temadag
I-læring
Fra image til identitet
Fremtidens Danskfag
Ny side 1

 

Jeg holder foredrag og tilrettelægger temadage inden for en række områder som

NYT: Forenklede Fælles Mål - hvordan formålene for fagene føres ud i livet.

- dette kursus tilrettelægges ud fra især fagene historie og dansk som eksempler, men også gerne fra andre af folkeskolens fag. Se også min bog Historie og livsverden, Forlaget Pendulum 2014, www.pendulum.education

 

Skolen i forandring - at sætte sig mål og lade visionerne styre

Danskfaget i folkeskolen, på gymnasiet og på læreruddannelsen

Dansk sprog - mere end formel grammatik - krumtappen i danskfaget

E-læring - netundervisning - at gøre læring nærværende

- kontakt mig for arrangementer, kursusforløb eller tilrettelæggelse af konference: c@grevy.eu - mobil 6160 9100.

- priser fra ca. 6.000 til 9.000 for heldagesarrangementer + transport - der kan laves individuelle aftaler fx i forbindelse med flere arrangementer

-

 

Eksempler på foredrag

 

Foredrag om i-læring (netundervisning, e-læring, onlinelæring etc.)

Kursus for hf-dansklærere i den sproglige disciplin i relation til den nye læreplan . Tirsdag d. 13. december 15.30-18.30.

 

Foredrag: Hvordan skaber man interaktion i forbindelse med e-læring? Syddansk Universitet, Odense, torsdag den 2. november 2006. Se om konferencen her: Blackboard-brugergruppen i Danmark - e-læringskonference 2006 . Hent noter fra foredraget her!

 

Sygeplejerskeuddannelserne i Fyns, Vejes, Ribes og Sønderjyllands amt afholder den årlige temadag onsdag den 24. august 2005. Links til relevante artikler, handouts mv. findes her. Foredraget under planlægning.

 

Foredrag ved Handelshøjskolen i Århus - Master i It, Sprog og Læring, lørdag d. 6. november 2004 kl. 13.00

13.00-14.30. Fra e-læring til i-læring

I fjernundervisning har man hidtil i meget høj grad fokuseret på det teknologiske aspekt (e-læring). Men fjernundervisning handler om mennesker - og hvad der sker mellem dem, hvorfor man i højere grad bør tale om interaktionslæring (i-læring).

Ved Carlo Grevy, seminarieadjunkt, ph.d., CVU Sønderjylland

Hent noter i Word her!

 

Foredrag ved konference d. 27. januar 2004. Center for Fleksibel Voksenuddannelse sætter fokus på E-learning i voksenuddannelserne.

14.00-14.45. It, fag og ånd. Workshop 15.30-16.15

Hvor bliver dannelsen af? Forholdet mellem kursist, fag og underviser tages op i dette oplæg. E-learning giver mulighed for øget faglig fordybelse, hvor dialogen mellem underviser og kursist - i skriftlig form - er omdrejningspunktet.

Referat af foredrag på VFC-konference om elearning. Udgives i VFC nyhedsbrevet april 2004.

Foredrag om metaforer og metaforteori

 

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk