BA-Dansk - Henning Bergenholtz & Carlo Grevy

email: hb@asb.dk og olr@c.dk

Undervisningsplan for BA-dansk 2001

Hent undervisningsplanen i tekstdokument:

 

Henning Bergenholtz – hb@asb.dk

Carlo Grevy – olr@c.dk

 

Hjemmeside til BA-dansk: http://grevy.adr.dk

 

Nødvendig litteratur: Politikens Håndbog i Nudansk. En grundbog.

Supplerende litteratur (ikke nødvendig, angives i nedenfor i parentes): Dansk sprog.

 

Undervisningsplan for BA-dansk 2001

 

 

1) Uge 36 - Introduktion

Danskprøve 3

Krav til eksamen mv.

Uddeling af gruppeopgaver vedr. sproglige normer. Uddeling af materiale til gruppeopgaverne og skriftlig tilbagemelding.

 

2) Uge 37 - Håndbøger

Ordbøger, håndbøger og Internettet

 

Håndbog i Nudansk: Introduktion

-         forord/brug af håndbogen (Håndbog i Nudansk s. 5-8)

-         Dansk Sprognævn (Håndbog i Nudansk s. 95-96)

-         ordbøger (Håndbog i Nudansk s. 324-333) samt Hennings Bergenholtz’ liste (på vores hjemmeside)

 

Øvelse: opslag i Håndbog i Nudansk

 

3) Uge 38 - Godt sprog

Sproglige normer

(Teori fra Dansk Sprog: s. 9-25)

Skriftlig fremstilling og ortografi. godt sprog (Teori fra Dansk Sprog: s. 155-164)

 

Håndbog i Nudansk: Substantiver

-         bindebogstaver (Håndbog i Nudansk s. 70-72)

-         dobbelt- eller enkeltkonsonant (116-119)

-         ét eller flere ord (Håndbog i Nudansk s. 125-129)

-         genitiv (Håndbog i Nudansk s. 152-154)

-         store/små bogstaver (Håndbog i Nudansk s. 419-432)

- endelser (Håndbog i Nudansk s. 439-440)

 

Øvelser: substantiver mv.

 

4) Uge 39 - Grammatiske termer, ordtyper og orddannelse

(Teori fra Dansk Sprog: s. 171-209)

 

Grammatik (Håndbog i Nudansk s. 166-177)

 

Opfølgning på hjemmeopgaverne

 

Håndbog i Nudansk: Adjektiver

-         (Håndbog i Nudansk s. 20-26)

 

Håndbog i Nudansk: Adverbier

t-problemer (Håndbog i Nudansk s. 27-31)

 

Øvelser: adjektiver og adverbier.

 

5) Uge 40 - Sætningstyper og ordstilling

(Teori fra Dansk Sprog: s. 73-124)

 

Håndbog i Nudansk: Verber

-         r-problemer (Håndbog i Nudansk s. 374-377)

 

Håndbog i Nudansk: Præpositioner

-         (Håndbog i Nudansk s. 355)

-         ad/af (Håndbog i Nudansk s. 15-20)

 

Øvelser: verber og præpositioner.

 

 

6) Uge 41 - Oplæg fra grupperne

Sproglige normer eksemplificeret af grupperne.

 

Kommatering I (Håndbog i Nudansk s. 215-225 og brochure fra Dansk Sprognævn)

 

Øvelser: kommatering I.

 

7) Uge 43 - Kommatering II (Håndbog i Nudansk s. 225-240)

Skriveprocesser og sprogbrugsanalyse

(Teori fra Dansk Sprog: s. 25-47).

 

Håndbog i Nudansk: Specielle problemer

-         ligge/lægge (Håndbog i Nudansk s. 274-275)

-         nogen/nogle (Håndbog i Nudansk s. 314-316)

-         sin/hans/hendes (Håndbog i Nudansk s. 400-404)

-         t-problemer (Håndbog i Nudansk s. 441-442).

 

Øvelser: kommatering II.

 

                     

 

8) Uge 44 - Sproglige funktioner

Sprogbrugsanalyse

(Teori fra Dansk Sprog: s. 48-64)

 

Håndbog i Nudansk: tegn mv. (ikke kommatering)

-         accenttegn (Håndbog i Nudansk s. 11-14)

-         anførselstegn (Håndbog i Nudansk s. 38-41)

-         apostrof (Håndbog i Nudansk s. 45-47)

-         bindestreg (Håndbog i Nudansk s. 74-78)

-         forkortelser (Håndbog i Nudansk s. 132-138)

-         kolon (Håndbog i Nudansk s. 213-214)

-         parentes (Håndbog i Nudansk s. 340-342)

-         punktum (Håndbog i Nudansk s. 369-371)

-         semikolon (Håndbog i Nudansk s. 398-399)

-         talord og taltegn (Håndbog i Nudansk s. 451-454)

-         tankestreg (Håndbog i Nudansk s. 455-458)

-         tegnsætning (Håndbog i Nudansk s. 459-462)

-         spørgsmålstegn (Håndbog i Nudansk s. 410-411)

 

Øvelser: diverse tegn.

 

9) Uge 45 - Mundtlig og skriftlig fremstilling

Sprognormer (sociolingvistik)

(Teori fra Dansk Sprog: s. 64-72 og 124-170).

 

Evaluering

 

Håndbog i Nudansk: Tekstproduktion

-         disposition (Håndbog i Nudansk s. 112-115)

-         papirer fra Formidlingscentret KU (hjemmeside)

-         forord (Håndbog i Nudansk s. 139)

-         indledninger (Håndbog i Nudansk s. 199-200)

-         kommunikation (241-246)

-         layout (Håndbog i Nudansk s. 268-273)

-         typografi (Håndbog i Nudansk s. 486-491)

-         litteraturhenvisninger (Håndbog i Nudansk s. 276-291)

-         planlægning af skriftlige arbejder (Håndbog i Nudansk s. 346-349)

-         punktopstillinger (Håndbog i Nudansk s. 363-368).

 

 

 

10) Uge 46 - Spørgsmål til eksamen (10. gang varer en halv time).

 

Referencer

Jacobsen, Henrik Galberg og Peter Stray Jørgensen (2000): Politikens Håndbog i Nudansk. Kbh.: Politikens forlag.

Jacobsen, Henrik Galberg  og Peder Skyum-Nielsen (1996): Dansk sprog. En grundbog. Kbh.: Schønberg.