Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Tilbage Startside Op Frem

 CG   best tracker

 

Foredrag ved Handelshøjskolen i Århus - Master i It, Sprog og Læring, lørdag d. 6. november 2004 kl. 13.00

13.00-14.30. Fra e-læring til i-læring

I fjernundervisning har man hidtil i meget høj grad fokuseret på det teknologiske aspekt (e-læring). Men fjernundervisning handler om mennesker - og hvad der sker mellem dem, hvorfor man i højere grad bør tale om interaktionslæring (i-læring).

Ved Carlo Grevy, seminarieadjunkt, ph.d., CVU Sønderjylland

 

Download i Word:

Udleveret folder

Indledning

Model (se herunder)

Alle noter (2,3 MB)

Litteratur (se nedenfor)

 

 

Litteratur i forbindelse med foredraget

Carlo Grevy (2003): Fagre nye fjernundervisning, Politiken 23. maj 2003.

Carlo Grevy (2004): Klasseværelset, kroppen og teknologien - fra landsbyskole til interaktionssamfund. Udkommer i Emergens ultimo 2004, CVU Sønderjyllands hjemmeside. 

Grevy, Carlo (2004): Fra e-læring til i-læring - om interaktion i fjernundervisningen. I: It og professionsuddannelse - pædagogiske erfaringer og perspektiver, redigeret af Finn Wiedemann, Jens Jørgen Hansen og Torben Kure Marker, Syddansk Universitetsforlag. Udkommer ultimo 2004.

Grevy, Carlo (2004): I-læring - i for interaktion, integritet og individualitet. I: UP, Unge Pædagoger 6, d. 10. nov. 2004, 14-24. Tema: "Kan man blive en god lærer virtuelt?"

Grevy, Carlo og René B. Christiansen (2004): Fra image til identitet - om fjernundervisning, læring og interaktion i læreruddannelsen. Redaktionel indledning til Unge Pædagoger 6, 2004, 1-4. 

 

Litteratur

Agertoft, Annelise (2004): Funktioner og værktøjer til understøttelse af netbaseret kollaborativ læring, i Nyvang og Pedersen (red.), 1-11.

Andersen, Tem Frank: "Online didaktik [sic!] - Pædagogiske [sic!] refleksioner og processer i online læringsmiljøer [sic!]."

Andreasen, Brian Kjær (2000): Kollaboration, kommunikation og rolletransformationer i online læringsmiljøer, i Kolmos (red.), 48-62.

Andreasen, Brian Kjær: "Kollaboration, kommunikation og rolletransformationer i online læringsmiljører" [sic!].

Andreasen, Lars Birch (2002): "Virtuelt samarbejde i en flydende modernitet", i: Uddannelsesstyrelsen.

Andresen, Bent B. (2003): Hvorfor e-pædagogik? I Heilesen og Jensen (red.).

Bang, Jørgen (2003): Findes der en dansk tradition for netbaseret undervisning? I Heilesen og Jensen (red.), 17-24.

Blok, Rasmus (2004): E-læring – teknologiens muligheder og perspektiver, i Nyvang og Pedersen (red.), 1-20.

Bom, Mette (2001): Fremtidens undervisning: - bits eller fløjtespil? I: Teknologirådet d. 8. august, http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=389&toppic=kategori2&language=dk.

Buschmann, Marianne Nielsen; Hanne Hørl Hansen, Haakon Lund og Kirsten Strunck (2003): ”Fjernundervisning som alternativ”. I: Bibliotekspressen 11, 330-331.

Dillenbourg, Pierre (1999): Introduction: What do you mean by “collaborative learning”? I Dillenbourg (red.), 1-19.

Dillenbourg, Pierre (red.) (1999): Collaborative learning – cognitive and computational approaches, New York: Earli, Pergamon.

Dirckinck-Holmfeld, Lone og Elsebeth K. Sorensen (1999): Distributed computer supported collaborative learning through shared practice and social participation, i  http://sll.stanford.edu/projects/CSCL99/papers/wednesday/Lone_Dirckinck_136.pdf.

Dysthe, Olga (1997): Det flerstemmige klasserum. Skrivning og samtale for at lære. Klim.

Ejsing, Anne (2003): Er kollaborativ refleksiv læring noget der findes – eller bare noget vi taler om? I Heilesen og Jensen (red.), 34-47.

Geer, Ruth & Alan Barnes (2001): "Teaching and learning through technology-mediated interaction", i: Watson & Andersen (eds.).

Georgsen, Marianne (2003): Læring, kommunikation og samarbejde i virtuelle rum, i Heilesen og Jensen (red.), 25-33.

Grevy, Carlo (2003): Fagre nye fjernundervisning. I: Politiken, kroniken d. 23. maj, http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=271311 .

Grevy, Carlo (2004 a): Fra e-læring til i-læring - om interaktion i fjernundervisningen. I trykken, udkommer i: Finn Wiedemann, Jens Jørgen Hansen og Torben Kure Marker (red.).

Grevy, Carlo (2004 b): Klasseværelset, kroppene og teknologien – fra landsbyskole til interaktionssamfund. I: Emergens, CVU Sønderjyllands hjemmeside: udgives ultimo 2004. http://www.cvusonderjylland.dk/index.php?cccpage=cvu_udgivelser_emerg1 .

Grevy, Carlo (2004 c):”I-læring – i for interaktion, integritet og individualitet”, i: UP, Unge Pædagoger 6.

Grevy, Carlo og René B. Christiansen (2004): ”Fra image til identitet – om fjernundervisning, læring og interaktion i læreruddannelsen”. Redaktionel indledning til temanummeret ”Kan man blive en god lærer virtuelt?”, UP, Unge Pædagoger 6.

Gaarsmand, Bodil og Benny Jacobsen (red.) (2003): Folkeskolen: ekstern tilpasning og intern organisering. Værløse: Billesø & Baltzer.

Hansen, Mogens (2003): "Børns mange intelligenser og den upraktiske skole", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Heilesen, Simon B. og Helle Bækkelund Jensen (2003): Undervisningsformer på nettet, i Heilesen og Jensen (red.), 5-9.

Heilesen, Simon og Helle Bækkelund Jensen (red.) (2003): Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse. Nr. 1, 1. årgang, november: Undervisningsformer på nettet, www.unev.dk.

Jensen, Helle Bækkelund (2003): Forandring af undervisningspraksis – hvordan brugere lærere IT i nærundervisningen? [sic!], i Heilesen og Jensen (red.), 69-78.

Jensen, Morten Hørning (2004): E-læring som didaktisk provokatør, i Nyvang og Pedersen (red.), 1-15.

Kappel, Paw (2001): Integration af it – et praktisk eksempel. I: Skolen i morgen 2, 5-8.

Knudsen, Anne (2003): "Enten er man boglig - eller også er man på bistand", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Knudsen, Anne (2003): "Enten er man boglig - eller også er man på bistand", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Knudsen, Karin Esmann: Æstetisk bevidsthed og tværfaglighed. I Schmidt og Maj (red.).

Kolmos, Anette (2000): Indledning til Online læring [sic!] - lærerkvalificering, didaktik og kommunikaion. Pædagogisk udviklingcenter, Aalborg Universitet.

Kolmos, Anette (2000): Udvikling af universitetspædagogiske online kurser, i Kolmos (red).

Kolmos, Anette (red.) (2000): Online læring – lærerkvalificering, didaktik og kommunikation, Pædagogisk Udviklingscenter, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Ove (2003): "Dannelse får krop", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Krogh, Niels Ole (2004): Digitale pædagoger, i Børn og Unge 44, 11-13.

Kaare, Jan (2002): Studerer hjemme i stuen. I: Folkeskolen 42, 8-10.

Lauridsen, Ole (2003): Det sku’ vær’ så godt… - tanker om e-learning og de mange problemer denne undervisningsform indebærer, I Heilesen og Jensen (red.), 63-68.

Lindeberg, Benny M. (1999): It, dannelse og det sen-moderne. I: Unge Pædagoger 5/6, 5-11.

Lindhardt, Jan (1996): Formidling frabedes. I Schmidt og Maj (red.).

Littleton, Karen og Päivi Häkkinen (1999): Learning together: Understanding the processes of computer-based collaborative learning, i Dillenbourg (red.), 20-30.

Lorentsen, Annette (2002): "Ansvar for andres læring", i: Uddannelsesstyrelsen.

Luhmann, Niklas (2000): Sociale systemer. København: Hans Reitzel.

Mathiasen, Helle og Pernille Rattleff (2001): Kommunikationens betingelser i computermedieret, netudbredt undervisning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 4, 42-49.

Nicholson, Paul & Geoff White (2001): "Teaching for quality learning online", i: Watson & Andersen (eds.).

Nielsen, Torben (2004): Interaktiv journalistik på Internettet. CFJE’s Vidensbase om Journalistik, http://www.cfje.dk/.

Nyvang, Tom og Michael Pedersen (2004): E-læringsplatforme – pædagogiske potentialer, i Nyvang og Pedersen (red.), 1-6.

Nyvang, Tom og Michael Pedersen (red.) 2004): Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse. Nr. 2, 1. årgang: E-læringsplatforme, www.unev.dk.

Palloff, Rena M. og Keith Pratt (1999): Building learning communities in cyberspace: Effective strategies for the online classroom, San Francisco: Jossey-Bass.

Paloff, Rena M. m.fl. (1999): Building learning communities in cyberspace. San Francisco. Jessey Bass.

Passig, David & Tali Noyman (2001): "Training kindergarten teachers with virtual reality", i: Watson & Andersen (eds.).

Qvortrup, Lars (1996): Informationsteknologi, formidling og læring. I Schmidt og Maj (red.).

Qvortrup, Lars (2000): Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet. Kbh.: Gyldendal.

Qvortrup, Lars (2001): Det lærende samfund - hyperkompleksitet og viden. Kbh.: Gyldendal.

Qvortrup, Lars (2002): "Det lærende samfund", i: Uddannelsesstyrelsen.

Qvortrup, Lars (2003): "Skole og viden i et hyperkomplekst samfund", i: Gaarsmand og Jacobsen (red.).

Rander, Henrik (2002): At lave pædagogik i det virtuelle – om virtuelle læringspotentialer og en ditto didaktik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 4, 72-81.

Rodney, Peter (2000): It og kompetenceudvikling. I: Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk 1, 43-51.

Rønholt, Trine (2002): "Uddannelse og læring på arbejdspladsen - voksne og it", i: Uddannelsesstyrelsen.

Schmidt, Poul (1996): "Kulturformidling". I Schmidt og Maj (red.).

Schmidt, Poul og Anne-Marie Maj (1996) (red.): Fornyelse af de kulturhistoriske fags formidlingsformer. Odense Universitetsforlag.

Schrum, Lynne (2001): "Dimensions of student success in online learning", i: Watson & Andersen (eds.).

Sorensen, Elsebeth K. (2002): CSCL som brændpunkt i udviklingen af en netbaseret didaktik, i Undervisningsministeriet, 65-78.

Spore, Lene Marr (2001): Kronik: Om igen Futurecamp! I: Computerworld 14. maj, og Computerworld online: http://www.computerworld.dk/default.asp?Mode=2&ArticleID=10679# .

Stacey, Elizabeth (2001): "Social presence online: networking learners at a distance", i: Watson & Andersen (eds.).

Sørensen, Birgitte Holm (2002): "Børns brug af interaktive medier - inspiration til ny læringspraksis i skolen", i: Uddannelsesstyrelsen.

Thomsen, Ulla Nørtoft (2003): Virtuelle studier – hvorfor dog [sic!]. I: Voksenpædagogisk Tidsskrift årgang 12, nr. 2, 20-24.

Undervisningsministeriet (2002): Uddannelse, læring og IT – 26 forskere og praktikere gør status på området, Uddannelsesstyrelsen, http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/6.html.

Vinge, Lennart (2003): Tale er sølv, skrift er guld. Om seminariernes fjernundervisning og den didaktik, der er knyttet hertil. I: Religionslæreren 1, 12-14.

Watson, Deryn & Jane Andersen (2001) (eds.): Computers in education. IFIP TC3, Seventh IFIP World Conference on Computers in Education WCCE 2001. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers.

Wiedemann, Finn, Jens Jørgen Hansen og Torben Kure Marker (red.) (2004): It og professionsuddannelse – pædagogiske erfaringer og perspektiver. Syddansk Universitetsforlag. Udgives ultimo 2004.

Øhrstrøm, Peter: Grundtvig og internettet. http://www.hum.auc.dk/~poe/ARTIKLER/Grundtvig/grundtvig.html .

Aagaard, Kirsten og Hans Jørgen Staugård (2001): Fjern(voksen)-undervisning på tæt hold. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 4, 33-40.

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk