Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Startside Op Frem

 CG   best tracker

 

 

Grammatikøvelser i syntaks og morfologi

Brug Politikens Håndbog i Nudansk (efter 2001).

Hent materialet som Word-dokument

Syntaksopgave 1

 

Analyser nedenstående tekst. Ret derefter kommateringen, så den bliver korrekt. Sæt streg under alle ledsætninger.

 

Skriveproces er det teksten går igennem fra ide til aflevering, for at holde styr på opgaven. At skrive en opgave er som at bygge et hus, en mursten ad gangen. At overføre ideer til ord, sætte ord sammen til sætninger, sætninger i afsnit og afsnit i sammenhængende tekst. Holder man styr på sine handlinger bliver teksten til en flot opgave.

 

Analyser nedenstående sætninger (kryds og bolle), og sæt komma. For at løse alle opgaverne skal du også sætte dig ind i problemstillingen med ufuldstændige sætninger og ledsætninger (se grammatikkapitlet i håndbogen). Find samme sted ud af om imperativ er finit eller infinit form og tag stilling til, hvad du skal bruge denne viden til i forbindelse med kommatering.

 

Fornøjelsen var stor for alle men de ville gerne have haft en bedre betaling.

Han var glad men træt.

Vinden peb og regnen trommede på taget. Vinden peb tordenen bragede.

Det var en rigtig god film synes jeg.

Den ene gik mod nord den anden mod syd.

Han var færdig med bilen og gik derfor hjem.

Dyrk grøntsager og gå til sport.

Jeg tror at Peter får 10 og Nana får 11.

 

 

Syntaksopgave 2 – elevtekster

 

Følgende tekststykke er en autentisk elevtekst. Teksten er ikke specielt udvalgt blandt de bedste eller de dårligste.

 

1.     Marker hel- og ledsætninger. Sæt tegn.

2.     På side 44 i Kursus i dansk grammatik kan du læse om relativsætninger. Kombiner denne viden med den viden, du har fået om konjunktioner i opgave 6, og undersøg derefter brugen af konjunktioner i dette tekststykke. Hvad er problemet i første linje?

3.     I opgave 1 arbejdede du med proprier og appellativer. Understreg proprier i teksten. Ret eventuelt.

4.     Læs i Håndbog i Nudansk om sidde/sætte. Hvad er problemet i denne tekst?

5.     Teksten rummer også andre sproglige problemer. Nævn nogle af disse (gerne med løsningsforslag).

 

Kære Bigbrother

 

Jeg er en dejlig og inspirerende ung fyr, Jeg er uddanet guide på costa del sol og er 24, der elsker fis og ballade. Jeg fester og kan sagtens sætte liv i Bigbrother huset. Jeg er vild med piger og alt hvad der har med piger at gøre. Jeg står ikke i vejen for en god udfordring og er ikke personen der laver total bagtale episoder og jeg vil hver gang en person i huset har et problem eller er sur på mig, vil jeg snakke ud om problemerne og ikke sætte i et af hjørnerne og være passiv og sur på et problem, når man skal bo sammen så mange dage i et hus alle sammen.

 

(…) Jeg vil helt klart være en person der vil være til rådighed for støtte i alle tænkelige situationer i hver dagen i huset på sluseholmen.

 

(Dreng, 9. klasse).

 

Syntaksopgave 3 – elevtekster

 

 

Følgende tekststykke er en autentisk elevtekst. Teksten er ikke specielt udvalgt blandt de bedste eller de dårligste.

 

 

1.     Marker hel- og ledsætninger. Sæt tegn.

2.     Skribenten er i tvivl: Hedder det ”enig i Klaus R.” eller ”enig med Klaus R.”? Find svaret i Håndbog i Nudansk. Hvor fandt du dit svar?

3.     Teksten rummer også andre sproglige problemer. Nævn nogle af disse (gerne med løsningsforslag).

 

 

Først og fremmest mener jeg at teksten er negativ, men ironisk, men når man læser den sætter det en masse tanker i gang hos en. Har vi virkelig ikke gode sygehuse, han mener sikkert at når man kommer på sygehuset og dør af de mange ventelister der er.

 

Det er møgbeskidt i byerne er nok fordi vi forurener og ikke tænker på miljøet. Jeg er bare ikke enig i med Klaus R. da jeg mener at Danmark er et rigtig godt land at leve i, men skatterne er for høje, det ville være noget af det negative jeg ville sige om Danmark.

 

(Dreng, 10. klasse).

 

 

 

Syntaksopgave 3 – elevtekster

 

Følgende tekststykke er en autentisk elevtekst. Teksten er ikke specielt udvalgt blandt de bedste eller de dårligste.

 

1.     Marker hel- og ledsætninger. Sæt tegn.

2.     Læs i Kursus i dansk grammatik om præpositioner. I Håndbog i Nudansk kan du læse om forskellige præpositioner som ofte driller, fx ad/af. Skribenten skriver ”(…) så gik vi op af nogle trapper”, ”(…) til sidst rutsjede vi ned af en rutsjebane”. Er det korrekt? Hvorfor/ hvorfor ikke? Hvor fandt du dit svar?

3.     I opgave 6 arbejdede du med konjunktioner. Hvad er karakteristisk for skribentens brug af konjunktioner? Hvilken effekt har det?

 

 

Min ferie

 

 

Vi var i zoo i Nordjylland. Hvor min lillesøster blev malet i hovedet og min lillebror blev også malet i hovedet. Og så legede vi på en stor legeplads hvor vi gik under nogle rør og så gik vi op af nogle trapper og så gik vi over en hængebro og til sidst rutsjede vi ned af en rutsjebane det gjorde vi nogle gange og til sidst kørte vi hjem og den dag var en fredag og om søndagen kørte vi i Fårup sommerland.

 

(Pige 5. klasse).

 

 

Syntaksopgave 4

 

 

1. Analyser og sæt komma i nedenstående sætninger. Studer i kommaleksikonet i håndbogen reglerne for opremsning – og studer også reglerne vedr. apposition.

 

Jyllands største by Århus ligger tæt på Randers.

Vi bor i en stor dejlig østjysk by.

 

2. Studer reglerne for meningskomma (kommaleksikonet i håndbogen) og vis, at to forskellige analyser og dermed kommasætninger kan føre til to forskellige meninger.

 

Studenten troede at læreren var syg og blev hjemme.

Skydes ikke fængsles.

 

3. Studer reglerne vedr. præpositioner (kommaleksikonet i håndbogen) – og brug din viden nedenfor. Analyser og sæt komma.

 

Hvis jeg bliver tvær vil jeg gå hjem og hvile mig idet jeg gerne vil være i bedre humør når jeg skal møde min chef.

 

Jeg ved ikke hvor mange gymnasielærere der har haft held til at lære deres elever det nye komma men det drejer sig kun om ganske få.

 

Jeg gik for at hun kunne arbejde.

De talte om hvorvidt momsen skulle hæves.

 

Syntaksopgave 5

 

Analyser og sæt komma. Lav opslag i Håndbog i nudansk i kommaleksikonet følgende steder for at kunne løse opgaven: præpositioner, ufuldstændige sætninger, således at.

 

Han er ikke tryg ved at de hele tiden spørger til hans helbred.

Han er ved at skrive en ny bog.

Hun ved at hvis hun kommer for sent får hun ballade.

Glasset åbnes ved at man drejer låget.

 

Hun tog til Afrika han til Amerika.

Nogle går på universitetet andre på handelshøjskolen.

Alle består næsten men vi ved ikke hvor mange.            

 

De bedes levere brevet således at ingen kommer til skade.

Du skal skrive således at det hele er korrekt.

De bedes levere brevet således at jeg kan nå at læse det før jeg skal af sted.

Man skal tale tydeligt således at alle forstår det.

 

Han er vokset meget siden jeg så ham sidst.

Der er sket meget og når jeg tænker på det er det længe siden hun har været i skole.

Århus er en stor jysk by.

Det var en stor lys lejlighed.

Han blev bidt af en vred ruhåret foxterrier.

 

Hun var sikker på at systemet gik ned.

Han spekulerede på om det hele nu ville gå godt.

De forlod de andre efter at de havde spist.

Vi tager af sted selvom det bliver sent.

Der blev rejst tvivl om hvad hendes hensigt var.

Det var sent og stemningen var dårlig hvilket førte til at alle gik hjem.

De fik suppe steg og is.

De måtte vælge mellem is kage kaffe eller æblemos.

 

 

Morfologiopgave 1

Studer kapitlet om et eller flere ord i håndbogen (sæt dig ind i alle problemstillingerne – læs det hele).  Find fejl i nedenstående – sæt streg under det forkerte. Gør med stikord rede for din afgørelse.

 

Skrivebordsstol eller skrive bordstol

Automatvask eller automat vask

I dag eller idag

I alt eller ialt

Nogen lunde eller nogenlunde

I hvert fald, i hvertfald eller ihvertfald

 

Han følte sig udenfor/uden for gruppen.

Hun var hen ved/henved konfirmationsalderen/konfirmations alderen.

De var i standtil/i stand til at klare hjemmeopgaverne/hjemme opgaverne.

 

Gyldendals store dyre leksikon.

Der var tyve knægte i huset i går.

 

It teknologi/IT-teknologi.

13-tal/13 tal.

Dansk kursus/danskkursus.

 

- Formuler en eller flere regler for om noget skal skrives i et eller flere ord.

 

 

Morfologiopgave 1

 

Studer kapitlet om genitiv i håndbogen. Gør her kort rede for, hvordan man danner genitiv på dansk:

 

Find fejl her. Skriv udtrykkene om, så de bliver korrekte:

 

De blev grand prixs vinder [ordet før ”vinder” skal stå i genitiv]

Jensen’s Bøfhus

Restaurant Bone’s økonomi var meget god.

 

 

Hvad er rigtigt? Begrund din afgørelse ud fra håndbogen!

 

USA’s udenrigsminister eller USAs udenrigsminister

Jenses bryllup eller Jens bryllup

Peter og Karens bil eller Peters og Karens bil

Oles og Peters biler eller Ole og Peters biler

 

 

 

 

Morfologiopgave 2

 

 

Studer s. 16-17 i Kursus i dansk grammatik. Studer kapitlet om ligge/lægge i håndbogen (slå op under „ligge eller lægge mv.?“.

 

Forklar her kort, hvornår man bruger ligge, og hvornår man bruger lægge:

 

 

Du skal (ligge/lægge) mærke til problemet.

Hun havde (ligget/lagt) i sengen længe.

Han havde (sat/siddet) der i lang tid.

Bomben blev (sprængt/sprunget) kl. 9.

Han (sank/synkede) maden efter at have tygget på den.

Du må endelig (vågne/vække) mig kl. 7.

Patienten (hang/hængte) sig selv.

 

 

Morfologiopgave 3

Studer i håndbogen, hvordan man bruger accenttegn og apostrof på dansk. Skriv kort reglerne her:

 

Accenttegn

Sæt streg under det forkerte her:

 

3 bøger á 350 kr. - 3 bøger à 350 kr. – 3 bøger a’ 350 kr. eller 3 bøger a 350 kr.

Peter har én kat, Ole har to. Peter har een kat, Ole har to.

Huset skal bygget én mursten ad gangen. Huset skal bygges en mursten ad gangen.

De bor alle på Parkallè. De bor alle på Parkalle. De bor på Parkalle’.

Hun fór ned ad trappen. Hun for ned ad trappen. Hun for ned ad trappen.

 

Tankestreg mv.

Studer i håndbogen reglerne for brug af tankestreg og bindestreg (det er to forskellige kapitler, der skal læses). Læs også om reglerne for andre tegn som udråbstegn spørgsmålstegn og firkantet parentes. Hvad er rigtigt? Sæt streg under det forkerte.

 

De kom-som altid-to timer for sent. De kom – som altid – to timer for sent.

Hun bestilte – en hel kande kaffe!

Det er altså også for galt!!!!

Nu kommer hun for sent igen!!!

Det kan jeg altså ikke forstå!?!

Nu vil jeg give nogle eksempler [her har jeg udeladt nogle linier].

Jeg citerer hende: ”Det er man nød til [sic!]”.

 

 

Morfologiopgave 4

 

Studer reglerne for forkortelser. Studer reglerne for sammensætninger og afledninger – her skal der slås op flere steder i håndbogen! (Brug stikordsregisteret).

 

Giv – ud fra dine opslag – 3 eksempler på sammensætninger med tal og 3 eksempler på afledninger med tal:

 

 

Giv – ud fra dine opslag – 3 eksempler på sammensætninger med en forkortelse og 3 eksempler på afledninger med en forkortelse:

 

Hvad er forskellen – kort sagt – mellem sammensætninger og afledninger?

 

 

Morfologiopgave 5

 

Find evt. fejl her (sæt streg under):

TV. Pc. SAS, Kfum, Nato, NATO, wc, cd, CD, Cd. Tv-avis, TVavis, Usa’rejse. Cd-en, cd’en. D 4 maj.

 

Chr. d. IV. byggede Rundetårn. Han byggede fx. også tårnet på Koldinghus. Og f. eks. er der bygget meget andet af Chr. d 4, der levede i 1600’tallet. Den racerkøre er oppe på 200 km./t.

 

Morfologiopgave 6 – bindestreg

Studer reglerne for ”ét eller flere ord” i Politikens håndbog i nudansk (side 125-130). Læs det hele godt igennem – og stiv evt. spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget. Dette er et område, hvor de fleste lærerstuderende har problemer – så overvej studiestrategien og gæt ikke, men find altid reglen for den eventuelle problemstilling.

 

I denne opgave er det vigtigt, at du kender forskel på sammensætning og afledning. Læs følgende i håndbogen (altså Politikens håndbog i nudansk), jf. registeret s. 532:

 

Sammensætning, herunder accenttegn, apotrof, bindebogstaver, bindestreg, ét eller flere ord, talord og taltegn.

 

Afledninger, herunder accenttegn, bindestreg, forkortelser, talord og taltegn

 

Slå selv op i håndbogen og find stederne. Det går ikke at gætte i opgaverne nedenfor! Øvelserne giver ikke mening, hvis I ikke finder reglen og henviser til den.

 

Brug evt. også ordbog (Retskrivningsordbogen).

 

Det er et rødthvidt flag. Det er et rødt-hvidt flag. Han købte et Anders And Blad. Han købte et Anders-And-blad. Han købte et Anders And-blad.

Et ATP-bidrag – et ATPbidrag. TV-byen eller Tv-Byen.

Hun fik et 13’tal til eksamen. Hun fik et 13-tal til eksamen.

C vitaminer eller C-vitaminer?

Et væg-til-væg-tæppe. Et væg til væg-tæppe. En tryk og slip-knap. En tryk-og-slip-knap. Acontoindbetaling eller a conto indbetaling eller a contoindbetaling.

Melodi-grandprix, eller melodigrandprix eller melodi grandprix?

Cremefraiche, creme-fraiche eller creme fraiche?

 

Morfologiopgave 7 - apostrof

Studer reglerne for anvendelse af store og små bogstaver (slå op i registret i håndbogen). Denne opgave forudsætter i øvrigt stof, som du tidligere har arbejdet med (bl.a. viden om forkortelser, sammensætninger, afledninger, genitiv mv. Sæt streg under fejl.

 

1980-erne eller 1980’erne

Hun tippede en 13’er. Hun tippede en 13-ener.

Man er nødt til at bruge to t’er i ”nødt til”. Man er nødt til at bruge to t-er i ”nødt til”

To o-er i engelske ord bliver på dansk til en u’lyd.

Cd’en er helt ny. CD-eren er helt ny. Det er tv2-s nye program. Du kan få 10 kr.’s rabat. Det er USAs egen krig. Det er UNESCOs egne penge. Lorenzs søster hed Mona. Det skete i januar ’98. Vi havde en god fest i foråret 01.

 

 

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk