Abstracts
Metaforhjemmesiden ved Carlo Grevy - ny e-mail

Hovedmenu Op Næste

Santa Barbara 2001 ] Tunis 2001 ] Århus 2000 ] Purdue 2000 I ] Purdue 2000 II ] Budapest 2000 ] Indiana 2000 ] Århus 1999 ] Hermes 23 ] Denver 2001 ]

Nyt - antologi om metaforer, metaforteori, kognitiv semantik og fagsprog

 

Jeg holder foredrag og tilrettelægger temadage inden for en række områder som

NYT: Forenklede Fælles Mål - hvordan formålene for fagene føres ud i livet.

- dette kursus tilrettelægges ud fra især fagene historie og dansk som eksempler, men også gerne fra andre af folkeskolens fag. Se også min bog Historie og livsverden, Forlaget Pendulum 2014, www.pendulum.education

 

Skolen i forandring - at sætte sig mål og lade visionerne styre

Danskfaget i folkeskolen, på gymnasiet og på læreruddannelsen

Dansk sprog - mere end formel grammatik - krumtappen i danskfaget

E-læring - netundervisning - at gøre læring nærværende

- kontakt mig for arrangementer, kursusforløb eller tilrettelæggelse af konference: c@grevy.eu - mobil 6160 9100.

- priser fra ca. 6.000 til 9.000 for heldagesarrangementer + transport - der kan laves individuelle aftaler fx i forbindelse med flere arrangementer

 

Eksempler på foredrag

 

Foredrag mv. (abstracts)

A phenomenological and empirical-constructivist approach to metaphors – or how to pull oneself up by one’s own bootstraps July 22-27, 2001University of California, Santa Barbara. 7th International Cognitive Linguistics Conference

Metaphors in cultural surface and knowledge 5 to7 April 2001, Tunis, Tunisia. The conference theme is "Metaphor, Cognition and Culture". Læs mere om konferencen her: The Fourth International Conference on Researching and Applying Metaphor

Metaforer vi virkelig lever med - et nyt perspektiv - fredag d. 13. oktober, 2000, kl. 11.00 - 11.30.  2000 - 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Århus universitet, d. 12. - 13. oktober 2000.

The predictable metaphors  - Lecture Session - Thursday, 13 July, 2000. 7th International Pragmatics Conference. Budapest, Hungary, 9-14 July 2000. International Pragmatics Association (IPrA).

The text, the language, and "the I" - at the Lecture Session "Semiotics of Language", Friday, 29 September 2000, 4 to 5:30. The Semiotic Society of America - 25th Annual Meeting, 28 September to 1 October 2000. Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.

Metaphors, structures, and creativity -  a lecture at the "Containing and Connecting Sign Symposion", arranged by Myrdene Anderson, Saturday, 30 September 2000. The Semiotic Society of America - 25th Annual Meeting, 28 September to 1 October 2000. Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.

Methodology Composition, and Metaphors - d. 9. juni 2000 - gæsteforelæsning på Indiana University of Pennsylvania, USA, PA.

Metaforer i fagsprog - foredrag d. 3. november 1998, Lingvistisk Kollokvium, Handelshøjskolen i Århus.

Abstract til Carlo Grevys articel. Hermes 23

28-10-14 / CG