Århus 1999
Metaforhjemmesiden ved Carlo Grevy - ny e-mail

Tilbage Hovedmenu Op Næste

Nyt - antologi om metaforer, metaforteori, kognitiv semantik og fagsprog

 

Lingvistisk Kollokvium, efterårssemesteret 1998

Foredrag d. 3. november 1998

 

Metaforer i fagsprog

Carlo Grevy, Handelshøjskolen i Århus

Den såkaldte kognitive semantik - repræsenteret ved Lakoff & Johnson - har problemer med sit empiriske grundlag. Mange af de metaforiske eksempler, som påstås at være grundlaget for de såkaldte basismetaforer eller metaforiske begreber, eksisterer ikke - selv ikke i meget store korpusser.

Den status, Lakoff & Johnson hermed giver deres metaforiske begreber, kan derfor problematiseres. Nogle af de metaforiske begreber er der bestemt empirisk grundlag for at tale om - for andre er det kun tilfældet i mindre omfang.

Jeg har det synspunkt, at jo mere udbredt en metafor er, jo mindre effekt har den, og jo mindre nytænkning afspejler den.

Ud fra undersøgelser af fagsproglige korpusser vil jeg i foredraget fremlægge dokumentation for, at den kognitive semantiks måde at vurdere metaforernes funktion på ikke er dækkende. Når det drejer sig om formidling af ny viden, anvendes i højere grad metaforer baseret på sammenstillinger af kategorier som mennesker/maskiner, mennesker/dyr og dyr/maskiner. Det er i disse systematiske sammenstillinger af kategorier, i disse typiske metaforer, man i hovedsageligt siger noget nyt. Lakoff & Johnsons metaforiske begreber siger noget, man ved i forvejen.

11-01-05 / CG