Kursus 2002
Metaforhjemmesiden ved Carlo Grevy - ny e-mail

Tilbage Hovedmenu Næste

Vigtigt ] Semesterplan ] Handouts ] Forelæsningerne ] Eksamen mv. ] Litteratur ] Diverse ]

Nyt - antologi om metaforer, metaforteori, kognitiv semantik og fagsprog

 

Undervisningen starter igen i forårssemesteret 2002 - se kursusbeskrivelsen

Requires a Java Enabled Browser.

Download revideret kursusprogram

 

Metaforer i fagsprog – foråret 2002

Kursustype

Dobbeltkursus (2 semestertimer/uge)

Kursusbeskrivelse

Dette kursus har til hensigt at føre frem til en grundlæggende forståelse af metaforers funktioner i fagsprog. Der introduceres klassiske og nye metaforteorier, og disse anvendes på fagtekster inden for forskellige genrer, eksempelvis computerfagtekster og økonomiske tekster.

Der findes en lang række forskellige metaforer, f.eks. personificeringer, tingsliggørelser, animeringer, krigsmetaforer og sygdomsmetaforer. I fagtekster finder vi mange eksempler på metaforer, fx: computeren driller, bilen drikker benzin, virksomheden blomstrer og IBS’s familie. Vi vil se på, hvorledes klassiske og nye teorier kan afdække sådanne metaforers funktioner inden for forskellige genrer.

I den klassiske faglitteratur om metaforer ser man metaforer som sproglige elementer, der især hører skønlitteratur og poesi til. Den nyere faglitteratur om metaforer har påpeget, at vi bruger metaforer i langt højere grad, end mere klassiske metaforforståelser har været opmærksomme på. Vi bruger metaforer i dagligdagen, i reklamerne og i fagsprogene. I kurset vil der blive set kritisk på især, hvorledes man har undersøgt metaforers forekomster, og hvordan disse metoder har ført frem til bestemte forståelser af  metaforernes funktioner. Nogle af de spørgsmål, man har stillet – og som kurset søger at besvare - er f.eks.: Er metaforerne udtryk for en bestemt måde at tænke på? Er metaforerne et særligt godt udtryk for følelser? Er metaforerne hensigtsmæssige i fagtekster?

I kurset vil der blive fokuseret på, hvorledes metaforer anvendes i medierne og i fagtekster. Vi vil ikke kun se på de eksempler, som faglitteraturen taler om, men vi vil inddrage en række aktuelle tekster fra dagblade, tidsskrifter og reklamer, hvor vi ser på, hvorledes metaforerne er strukturerede, og hvorledes de fungerer i deres kontekst.

Anvendt litteratur

Stålhammar, Mall (1997): Metaforernas mönster i fackspråk och allmänspråk. Stockholm: Calssons

Undervisningsformer: Forelæsning og praktiske øvelser.

Underviser: Carlo Grevy

Prøverelationer: V3 og V4. Prøven bedømmes af underviser og en intern censor. Der gives karakter efter 13-skalaen.

 

21-08-06 / CG