Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Tilbage Startside Op Frem

 CG   best tracker

 

Publications - not updated!

Denne side på dansk DANISH VERSION

Not updated

 

Publications on metaphors and linguistics

 • Grevy, Carlo (2001): Metaforer, scenarier og teknologi. En undersøgelse af computermetaforer på et empirisk konstruktivistisk grundlag. Ph.d.-afhandling, Handelshøjskolen i Århus, Center for Leksikografi.

 • Grevy, Carlo (Ed.) (2000): Metaphors in Specialised Language. Hermes, Journal of Linguistics 24. Aarhus.

 • Grevy, Carlo (1984): Metaforer, sprogbrug og samfund. En studie i sammenhænge mellem forandringer i sprogbrugen og forandringer i samfundet i øvrigt. 301 p. Metaphors, usage and society. A survey of the relations between changes in usage and changes in society. Prize paper, University of Odense.

Articles

 • The Information highway and other metaphors in  specialised language of computers. Université Paris 7 Denis Diderot, EILA, Études Interculturelles de Langues Applicuées. Oversat af John Humbley.

 • Grevy, Carlo (2002): Metaforer, scenarier og teknologi (ph.d.-forsvar d. 5. april 2002, Handelshøjskolen i Århus). Hermes, Journal of Linguistics 29, 2002, side 301-311.

 • Grevy, Carlo (2001): Metaforer vi virkelig lever med - et nyt perspektiv. In: Widell, P. and Kunøe, M. (Eds.), 8. møde om udforskningen af dansk sprog. University of Aarhus, pp. 94-104.

 • Grevy, Carlo (2001): Metaforerne: dagligsprogets og litteraturens stedbørn - tanker på tærsklen til en ny forståelse af metaforerne. Metaphors: the stepchildren of everyday language and literature - reflections on the brink of a new understanding of metaphors. Vid-Nyt, Tidsskrift for Voksenundervisningssektionen i Dansklærerforeningen 15, pp. 23-30.

 • Grevy, Carlo (2000): The never changing metaphors. Introduction to thematic section "Metaphors in specialised language". Hermes, Journal of Linguistics 24, 2002, 9-13. 

 • Grevy, Carlo (1999): Informationsmotorvejen og andre metaforer i computerfagsprog. The information highway and other metaphors in the specialised language of computers. Hermes, Journal of Linguistic 23 (download pdf-fil)),p.  173-201. Abstract.

 • Grevy, Carlo (1998): Virkelighed, metaforer og tolkning. Reality, metaphors and interpretation.Tidsskrift for sprogpsykologi 1, pp. 3-19.

 • Grevy, Carlo (1997): Metaforer i perspektiv - om metaforteori, kategorier og virkelighed. Looking at metaphors - on the theory of metaphors, categories and reality. Synsvinkler 18, pp. 103-124.

 • Grevy, Carlo (1997): Da mennesket forsvandt - om metaforer og menneskebilleder. When man disappeared. On metaphors and the image of man. Tidsskrift for sprogpsykologi 3, pp. 8-30.

 • Olsen, Svend Erik and Carlo Grevy (1982): Om forekomsten af tingligt ansvar - en undersøgelse af de ansvarliggjorte størrelser i Ugeskrift for læger i de sidste 140 år. Real responsibility. A survey of liability cases in 'Ugeskrift for læger' [Weekly journal of The Danish Medical Association] over the last 140 years. SAML, 9, pp. 85-124. Skrifter om anvendt og matematisk lingvistik, University of Copenhagen.

Debate and didactics

 • Grevy, Carlo (2003): Fagre nye fjernundervisning. Kronik i Politiken d. 23. maj 2003.

 • Grevy, Carlo (2000): Samtalen på vej og på afveje. I: Vid-Nyt 13/14. Tidsskrift for Voksenundervisnings-sektionen i Dansklærerforeningen, pp. 49-56.

 • Grevy, Carlo and Lindø, A. V. (1999): Sproget, der blev væk - om det danske sprogs vej ud af klasselokalet. The disappearing language - Danish is leaving the classroom. DanskNoter 3, pp. 42-45.

 • Grevy, Carlo (1997): Det sproglige emne i gymnasiet: en odyssé - om diskurser, metaforer og grammatik. Teaching linguistics in the Danish upper secondary school: an odyssey on discourses, metaphors and grammar.Sproglig opdagelse, sproglig opdragelse. Fællesskrift nr. 2, Dansklærerforeningen, pp. 29-34.

 • Grevy, Carlo (1997): Når samtalen kommer i fokus - om hvad vi skal med det sproglige emne. Focusing on conversation - what to do when teaching linguistics. HS-Dansk, 67, Dansklærerforeningen, pp. 39-48.

 • Nyborg, Lisbeth; Erik Skøtt Andersen, Claes Bertram Hansen, Carlo Grevy, Thorkild Ruby & Anne Grethe Andersson (eds.) (1996): Fællesskrift nr. 1. Tema: Er dansk ét fag? Dansklærerforeningen.

 • Carlsen, Stig; Carlo Grevy, Lars Thorup, Fritz Kærgaard-Jensen (1999): "Ikt og eksamen i dansk". I: Ikt og eksamen, Undervisningsministeriet, http://pub.uvm.dk/1999/iktogeks/hel.htm.

Reviews

 • Grevy, Carlo (1997): Pædagogik: vision eller kompensation? - om Den nye lærer - særnummer af 'Vid Nyt'. Pedagogics: vision or compensation - review of 'The new teacher'; a special issue of the periodical 'Vid Nyt'. HS-Dansk,66, Dansklærerforeningen, pp. 31-34.

 • Grevy, Carlo (1995): Hvad skal vi med Stilistik? En anmeldelse af Kirsten Rasks 'Dansk Stilistik'.What about stylistics? Review of Rask, K.: 'Danish stylistics'. HS-Dansk, 59 and Vid Nyt, 8, Dansklærerforeningen, pp. 45-48.

 • Grevy, Carlo (1995): Hvorfor lære stileskrivningens svære kunst? En anmeldelse af Leif Becker Jensens 'Ud af elfenbenstårnet'.Why learn how to write papers? Review of Becker Jensen, L.: 'Leaving the ivory tower'. HS-Dansk, 58, Dansklærerforeningen, pp. 19-22.

 

 

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk