Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

 CG   best tracker

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsdel

 

 

 

 

Slutevaluering af

”Fælles Mål”

 

 

 

 

 

 

November 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1


 

Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt skoleforvaltningernes ledelse i hele Danmark samt resultaterne heraf

 


 


 

 

 

Bilag 1 – internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt Skoleforvaltningernes ledelse i hele Danmark

 


 

Der er i alt 21 spørgsmål, der skal besvares.  Det tager ca. 12 minutter at udfylde spørgeskemaet.

 

Såfremt der måtte opstå spørgsmål i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte XX pr. e-mail: XX eller pr. telefon XX.

 


 

Kommunalreformen og "Fælles Mål"

 

1) Hvorledes blev kommunen berørt af kommunalreformen?

(Sæt venligst kryds ud for den kategori, der er mest dækkende)

 

Antal

%

Kommunen er ikke blevet sammenlagt med andre kommuner

28

42

Kommunen er blevet sammenlagt med 1 eller flere kommuner i forbindelse med kommunalreformen, men sammenlægningen har ikke i nævneværdig grad ført til ændringer i kommunens politik, strategi og aktiviteter omkring ”Fælles Mål”

30

45

Kommunen er en sammenlægningskommune, der består af 2 eller flere kommuner, hvor sammenlægningen har ført til større ændringer i kommunens politik, strategi og aktiviteter omkring ”Fælles Mål”

9

13

Total

67

100

 

2) I hvilket omfang har kommunalreformen gjort det sværere at prioritere arbejdet med ”Fælles Mål"? 

 

Antal

%

 I meget høj grad

4

44

 I høj grad

5

56

 I nogen grad

0

0

 I mindre grad

0

0

 Slet ikke

0

0

 Ved ikke

0

0

Total

9

100

Bemærk: 58 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål.

 

3) Har forvaltningen på nuværende tidspunkt udarbejdet én samlet politik for arbejdet med ”Fælles Mål”?

 

Antal

%

Ja

0

0

 Nej

9

100

 Ved ikke

0

0

Total

9

100

Bemærk: 58 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål

 

 

 

 

 

4) Hvordan har kommunens overordnede strategi for implementering af ”Fælles Mål” været, hvad angår trin- og slutmål for alle fag og emner?

 

Antal

%

En udpræget decentral strategi, hvor ansvaret for implementeringen af ”Fælles Mål”, hvad angår trin- og slutmål, er lagt direkte ud til skolerne? 

 

37

66

En mere centralt orienteret strategi, hvor den centrale forvaltning har været aktiv og initiativtagende i forhold til implementeringen af ”Fælles Mål”?

 

5

9

Både en decentral og central strategi, hvor der eksempelvis over tid har været en ændring fra en centralt orienteret strategi og over til en decentral strategi i takt med, at flere faghæfter udsendes?

 

14

25

Total

56

100

Bemærk: 11 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål.

 

5) Har kommunen valgt at foreslå skolerne, at ministeriets vejledende tekster, dvs. de vejledende læseplaner og beskrivelser frem mod trin- og slutmål, ophøjes til egne bindende tekster?

 

Antal

%

Ja, i alle fag

44

76

Ja, i nogle fag

5

9

 Nej

6

10

 Ved ikke

3

5

Total

58

100

Bemærk: 9 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål

 

5a) Hvis ”Ja, i nogle fag”, angiv med kryds nedenfor hvilke fag.

 

Obligatoriske fag:

 

Antal

%

Dansk

1

20

Matematik

2

40

Engelsk

2

40

Kristendomskundskab

1

20

Historie

2

40

Samfundsfag

2

40

Idræt

3

60

Musik

2

40

Billedkunst

2

40

Natur/teknik

2

40

Geografi

2

40

Biologi

2

40

Fysik/kemi

2

40

Håndarbejde

2

40

Sløjd

3

60

Hjemkundskab

2

40

Bemærk: Procenttallene er udregnet på basis af N=5

 

Valgfag:

 

Antal

%

Billedkunst

2

40

Hjemkundskab

2

40

Håndarbejde

2

40

Musik

2

40

Sløjd

2

40

Tysk

2

40

Fransk

2

40

Arbejdskendskab

2

40

Drama

2

40

EDB

2

40

Filmkundskab

3

60

Fotolære

2

40

Hverdagsfransk

2

40

Hverdagstysk

2

40

Latin

2

40

Medier

2

40

Motorlære

2

40

Spansk

2

40

Teknologi

2

40

Tekstbehandling

2

40

Indvandrersprog

2

40

 

Tilbudsfag:

 

Antal

%

Tysk

5

100

Fransk

4

80

Dansk som andetsprog

3

60

Modersmålsundervisning

3

60

 


 

 

Obligatoriske emner:

 

Antal

%

Færdselslære

3

60

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

2

40

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

4

80

Børnehaveklassen

1

20

 

6) Har beslutningen om, hvorvidt ministeriets vejledende tekster, dvs. vejledende læseplaner og beskrivelser frem mod trin- og slutmål, skulle ophøjes til bindende tekster været politisk behandlet i kommunen?

 

Antal

%

Ja

36

64

 Nej

16

29

 Ved ikke

4

7

Total

56

100

Bemærk: 11 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål

 

7) Er der skoler i kommunen, hvor skolebestyrelsen, jf. § 44 i Folkeskoleloven, har valgt at udarbejde egne læseplaner, som afviger fra eventuelle fælles læseplaner i den øvrige kommune?

 

Antal

%

Ja

6

10

 Nej

49

85

 Ved ikke

3

5

Total

58

100

Bemærk: 9 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål

 

Hvis ja, uddyb venligst (f.eks. andelen af kommunens skoler, hvor dette er tilfældet, hvilke fag det drejer sig om, og om der er en særlig begrundelse herfor):

 

Se outputfil

 


 

Implementering af ”Fælles Mål”

 

Kommunens strategi for implementering af ”Fælles Mål” i forhold til trin- og slutmål for alle fag og emner ønskes belyst gennem besvarelse af nedenstående udsagn.

 

8) Kommunen har arbejdet for, at skolernes ledelse, lærere og øvrigt relevant pædagogisk personale kan opnå medejerskab til de centralt fastsatte bindende mål (fagformål, slutmål og trinmål) gennem følgende tiltag:

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Afholdelse af kurser og oplæg

2 %

(1)

27 % (15)

41 % (23)

16 % (9)

14 % (8)

100 % (56)

Udgivelse af pjecer, nyhedsbreve, skrivelser, notater og lignende

2 %

(1)

11 % (6)

33 % (18)

40 % (22)

15 % (8)

100 % (55)

Debatmøder og fællesarrangementer

2 %

(1)

11 % (6)

35 % (19)

29 % (16)

24 % (13)

100 % (55)

Henvisning til Undervisningsministeriets kampagner og nyhedsbreve

11 % (6)

46 % (25)

27 % (15)

15 % (8)

2 %

(1)

100 % (55)

Andet

25 % (7)

21 % (6)

21 % (6)

14 % (4)

18 % (5)

100 % (28)

 

Hvis andet, beskriv venligst:

 

Se outputfil

 

9) Kommunen har inspireret, understøttet og sikret skolernes arbejde med ”Fælles Mål” via nedenstående aktiviteter:

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Har kommunen i forbindelse med ministeriets udsendelse til skolerne af vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål fremsendt fælles kommunale kommentarer og retningslinjer?

4 %

(2)

9 %

(5)

18 % (10)

30 % (17)

39 % (22)

100 % (56)

Har kommunen bedt skolelederne sikre sig, at beskrivelserne anvendes som et redskab i lærernes planlægning af undervisningen?

21 % (12)

55 % (31)

16 % (9)

5 %

(3)

2 %

(1)

100 % (56)

Har kommunen ved opfølgende indsats sikret sig, at beskrivelserne anvendes i samarbejdet om fag og tværfaglige forløb?

6 %

(3)

15 % (8)

38 % (21)

31 % (17)

11 % (6)

100 % (55)

Har kommunen fremmet arbejdet med implementering af læseplaner ved f.eks. studiegrupper eller andre tiltag?

5 %

(3)

11 % (6)

27 % (15)

27 % (15)

30 % (17)

100 % (56)

Har kommunen ved iværksættelse af andre initiativer understøttet skolernes arbejde med, at elevernes alsidige personlige udvikling tilgodeses i undervisningen?

22 % (11)

16 % (8)

38 % (19)

18 % (9)

6 %

(3)

100 % (50)

Andet

28 % (5)

11 % (2)

17 % (3)

6 %

(1)

39 %

(7)

100 % (49)

 

 

Hvis andre aktiviteter, beskriv venligst:

 

Se outputfil

 

10) Har kommunen udarbejdet egne ”beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål?

 

Antal

%

Ja, i alle fag

2

3

Ja, i nogle fag

4

7

 Nej

50

86

 Ved ikke

2

3

Total

58

100

Bemærk: 9 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål

 

Hvis ja, i nogle fag, sæt venligst kryds nedenfor i hvilke fag

 

Obligatoriske fag:

 

Antal

%

Dansk

2

50

Matematik

2

50

Engelsk

2

50

Kristendomskundskab

1

25

Historie

2

50

Samfundsfag

1

25

Idræt

1

25

Musik

1

25

Billedkunst

1

25

Natur/teknik

1

25

Geografi

1

25

Biologi

1

25

Fysik/kemi

1

25

Håndarbejde

0

0

Sløjd

1

25

Hjemkundskab

0

0

Bemærk: Procenttallene er udregnet på basis af N=4 (det antal cases, som har svaret ”Nogle fag”)

 

Valgfag:

 

Antal

%

Billedkunst

0

0

Hjemkundskab

0

0

Håndarbejde

0

0

Musik

0

0

Sløjd

0

0

Tysk

0

0

Fransk

0

0

Arbejdskendskab

0

0

Drama

0

0

EDB

1

25

Filmkundskab

0

0

Fotolære

0

0

Hverdagsfransk

0

0

Hverdagstysk

0

0

Latin

0

0

Medier

0

0

Motorlære

0

0

Spansk

0

0

Teknologi

0

0

Tekstbehandling

0

0

Indvandrersprog

0

0

 

Tilbudsfag:

 

Antal

%

Tysk

1

25

Fransk

1

25

Dansk som andetsprog

1

25

Modersmålsundervisning

1

25

 

Obligatoriske emner:

 

Antal

%

Færdselslære

1

25

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

1

25

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

1

25

Børnehaveklassen

0

0

 

 

11) Har kommunen oplevet lokale problemer og/eller begrænsninger med at implementere ”Fælles Mål” i forhold til:

 

Ja, på alle

skoler

Ja, på mange skoler

Ja, men kun på

 få skoler

Nej

Ved

Ikke

Total

Trinmålenes ambitionsniveau

2 %

(1)

14 % (8)

11 % (6)

59 % (33)

14 % (8)

100 % (56)

Trinmålenes antal

4 %

(2)

15 % (8)

7 %

(4)

58 % (32)

16 % (9)

100 % (55)

Trinmålenes evaluerbarhed

11 % (6)

14 % (8)

9 %

(5)

54 % (30)

13 % (7)

100 % (56)

Undervisningsmaterialer

4 %

(2)

6 %

(3)

9 %

(5)

58 % (32)

24 % (13)

100 % (56)

Undervisningslokaler

2 %

(1)

7 %

(4)

27 % (15)

50 % (28)

14 % (8)

100 % (56)

Lærernes uddannelse

6 %

(3)

15 % (8)

27 % (15)

36 % (20)

16 % (9)

100 % (55)

Lærernes efteruddannelse

7 %

(4)

22 % (12)

26 % (14)

29 % (16)

16 % (9)

100 % (55)

Lærernes holdninger

2 %

(1)

7 %

(4)

20 % (11)

49 % (27)

22 % (12)

100 % (55)

Skoleledelsens holdninger

0

2 %

(1)

6 %

(3)

82 % (45)

11 % (6)

100 % (55)

Skolebestyrelsernes

holdninger

0

2 %

(1)

4 %

(2)

71 % (39)

24 %

(13)

100 % (55)

Skolens pædagogiske kultur

2 %

(1)

7 %

(4)

18 % (10)

58 % (32)

15 % (8)

100 % (55)

Skolens evalueringskultur

5 %

(3)

16 % (9)

23 % (13)

43 % (24)

13 % (7)

100 % (56)

Lærernes arbejdstidsregler

4 %

(2)

13 % (7)

18 % (10)

47 % (26)

18 % (10)

100 % (55)

Andre problemer

0

3 %

(1)

0

62 % (18)

35 % (10)

100 % (29)

 

Hvis andre problemer, skriv venligst hvilke:

Se outputfil


 

 

12) I hvilken grad har forvaltningen understøttet implementeringen af ”Fælles Mål” i forhold til skolerne via følgende?

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Påvirkning af skolernes udformning af virksomhedsplaner/skoleplaner

10 % (5)

19 % (10)

42 % (22)

14 % (7)

15 % (8)

100 % (52)

Dialog med skolernes ledelse

17 % (9)

43 % (23)

35 % (19)

6 %

(3)

0

100 % (54)

Igangsættelse af udviklingsarbejder

7 %

(4)

20 % (11)

37 % (20)

24 % (13)

11 % (6)

100 % (54)

Udbud af kursusvirksomhed for lærere og ledere

9 %

(5)

31 % (17)

27 % (15)

16 % (9)

16 % (9)

100 % (55)

Påvirkning af arbejdet med klassernes årsplaner/

udviklingsplaner

6 %

(3)

17 % (9)

35 % (19)

22 % (12)

20 % (11)

100 % (54)

Dialog med skolebestyrelserne

0

11 % (6)

35 % (19)

38 % (21)

16 % (9)

100 % (55)

Dialog med eleverne

0

4 %

(2)

13 % (7)

21 % (11)

62 % (33)

100 % (53)

Øvrige initiativer

7 %

(1)

0

7 %

(1)

13 % (2)

73 % (11)

100 % (15)

 

Hvis ja, skriv hvilke:

 

Se outputfil

 

13) I hvilket omfang er skolebestyrelserne blevet orienterede af forvaltningen om ”Fælles Mål?”

 

Antal

%

I meget høj grad

2

3

I høj grad

6

10

I nogen grad

18

31

I mindre grad

15

26

Slet ikke

15

26

Ved ikke

2

3

Total

58

100

Bemærk: 9 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål.


 

 

I givet fald, på hvilken måde?

 

Antal

%

Informationsmateriale, herunder pjecer etc.

10

15

Informationsskrivelser udarbejdet af forvaltningen til skolerne

6

9

Informationsskrivelser udarbejdet af forvaltningen til skolebestyrelserne

2

3

 Informationsmøder

20

30

Andre måder

8

12

 

Hvis andre måder, beskriv venligst hvilke:

 

Se outputfil

 

14) Retningslinjer for implementeringen af ”Fælles Mål” i folkeskolerne

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Eksisterer der på forvaltningsniveau konkrete planer med henblik på at understøtte, at ”Fælles Mål” bliver en integreret del af folkeskolens dagligdag?

8 %

(5)

15 % (10)

34 % (22)

23 % (15)

20 % (13)

100 % (65)

Foreligger der milepæle for evaluering af integrationen af ”Fælles Mål” i folkeskolens dagligdag?

2 %

(1)

15 % (10)

20 % (13)

32 % (21)

31 % (20)

100 % (65)

Foretager kommunen en opfølgning på, om ”Fælles Mål” integreres i folkeskolens dagligdag som forventet?

2 %

(1)

17 % (11)

39 % (25)

27 % (17)

16 % (10)

100 % (64)

Eksisterer der fælles kommunale retningslinjer for skolernes anvendelse af trin- og slutmål som planlægningsredskab?

3 %

(2)

14 % (9)

20 % (13)

20 % (13)

42 % (27)

100 % (64)

Eksisterer der fælles kommunale retningslinjer for skolernes anvendelse af trin- og slutmål i dialog med elever og forældre?

3 %

(2)

14 % (9)

30 % (19)

19 % (12)

34 % (22)

100 % (64)

Eksisterer der fælles kommunale retningslinjer for skolernes inddragelse af trin- og slutmål som redskab i evalueringen?

5 %

(3)

19 % (12)

34 % (22)

14 % (9)

28 % (18)

100 % (64)

Eksisterer der fælles kommunale retningslinjer for skolernes arbejde med læseplaner?

2 %

(1)

8 %

(5)

28 % (18)

19 % (12)

45 % (29)

100 % (65)

Eksisterer der fælles kommunale retningslinjer for skolernes arbejde med beskrivelser af udviklingen af undervisningen frem mod trin- og slutmål?

3 %

(2)

3 %

(2)

27 % (17)

22 % (14)

45 % (29)

100 % (64)

Eksisterer der fælles kommunale retningslinjer for skolernes anvendelse af indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen?

9 %

(6)

9 %

(6)

23 % (15)

13 % (8)

45 % (29)

100 % (64)

Eksisterer der fælles kommunale retningslinjer for skolernes arbejde med vejledningen for elevernes alsidige personlige udvikling – i overensstemmelse med ”Fælles Mål”?

9 %

(6)

14 % (9)

23 % (15)

19 % (12)

34 % (22)

100 % (64)

 

 

15) Vurderes det – alt i alt – af forvaltningen, at ”Fælles Mål” er blevet en integreret del af skolernes hverdag?

 

Antal

%

Ja, på alle skoler

33

50

Ja, på mange skoler

26

39

Ja, men kun på få skoler

2

3

 Nej

3

5

 Ved ikke

2

3

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

16) I hvilken grad melder skolerne tilbage til skoleforvaltningen i forbindelse med gennemførelsen af evalueringer af f.eks. undervisningsforløb eller særlige tiltag på skolerne?

 

Antal

%

I meget høj grad

3

5

I høj grad

20

30

I nogen grad

27

41

I mindre grad

10

15

Slet ikke

5

8

Ved ikke

1

2

Total

66

100,0

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål


 

 

17) I hvilken grad har forvaltningen gjort brug af evalueringsresultaterne fra skolerne i forbindelse med udvikling af kommunens folkeskoler?

 

Antal

%

I meget høj grad

3

5

I høj grad

19

29

I nogen grad

22

33

I mindre grad

14

21

Slet ikke

7

11

Ved ikke

1

2

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

18) Er det forvaltningens opfattelse, at ”Fælles Mål” er et vigtigt redskab for lærernes didaktiske arbejde?

 

Antal

%

I meget høj grad

13

20

I høj grad

29

44

I nogen grad

20

30

I mindre grad

1

2

Slet ikke

0

0

Ved ikke

3

5

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

19) Er det forvaltningens opfattelse, at implementeringen af ”Fælles Mål” har bidraget til at styrke holddannelse?

 

Antal

%

I meget høj grad

0

0

I høj grad

5

8

I nogen grad

31

47

I mindre grad

15

23

Slet ikke

3

5

Ved ikke

12

18

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 


 

20) Er det forvaltningens opfattelse, at implementeringen af ”Fælles Mål” bidrager til, at skolerne vil gå fra et få-lærer-princip til et faglærerprincip?

 

Antal

%

I meget høj grad

0

0

I høj grad

8

12

I nogen grad

34

52

I mindre grad

15

23

Slet ikke

0

0

Ved ikke

9

14

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

21) Er det forvaltningens opfattelse, at implementeringen af ”Fælles Mål” bidrager til, at skolerne vil opprioritere teamdannelse som organisatorisk omdrejningspunkt?

 

Antal

%

I meget høj grad

7

11

I høj grad

26

39

I nogen grad

19

29

I mindre grad

2

3

Slet ikke

2

3

Ved ikke

10

15

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

22) Bidrager implementeringen af ”Fælles Mål” til, at skolerne vil opprioritere to-lærer-ordninger i klasseundervisningen?

 

Antal

%

I meget høj grad

0

0

I høj grad

1

2

I nogen grad

15

23

I mindre grad

24

36

Slet ikke

8

12

Ved ikke

18

27

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 


 

23) Bidrager implementeringen af ”Fælles Mål” til, at skolerne vil opprioritere anvendelsen af årsplaner som et vigtigt arbejdsredskab?

 

Antal

%

I meget høj grad

8

12

I høj grad

34

52

I nogen grad

15

23

I mindre grad

2

3

Slet ikke

1

2

Ved ikke

6

9

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

24) Er det forvaltningens opfattelse, at implementeringen af ”Fælles Mål” har bidraget til at styrke fagligheden?

 

Antal

%

I meget høj grad

1

2

I høj grad

27

41

I nogen grad

33

50

I mindre grad

2

3

Slet ikke

0

0

Ved ikke

3

5

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

25) Vurderer forvaltningen, at ”Fælles Mål” har bidraget til at styrke undervisningsdifferentieringen?

 

Antal

%

I meget høj grad

1

2

I høj grad

12

18

I nogen grad

33

50

I mindre grad

11

17

Slet ikke

2

3

Ved ikke

7

11

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 


 

26) Er det forvaltningens opfattelse, at implementeringen af ”Fælles Mål” har bidraget til at styrke skole-hjemsamarbejdet?

 

Antal

%

I meget høj grad

0

0

I høj grad

5

8

I nogen grad

37

57

I mindre grad

8

12

Slet ikke

3

5

Ved ikke

12

19

Total

65

100

Bemærk: 2 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål

 

27) Er det forvaltningens opfattelse, at implementeringen af ”Fælles Mål” har bidraget til at styrke rummeligheden?

 

Antal

%

I meget høj grad

0

0

I høj grad

3

5

I nogen grad

16

24

I mindre grad

26

39

Slet ikke

10

15

Ved ikke

11

17

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

28) Er det forvaltningens opfattelse, at implementeringen af ”Fælles Mål” har bidraget til at styrke skolernes evalueringskultur?

 

Antal

%

I meget høj grad

6

9

I høj grad

23

35

I nogen grad

21

32

I mindre grad

9

14

Slet ikke

2

3

Ved ikke

4

6

Total

65

100

Bemærk: 2 kommuner har ikke besvaret dette spørgsmål

 


 

29) Er det forvaltningens opfattelse, at implementeringen af ”Fælles Mål” har bidraget til at begrænse brugen af specialundervisning?

 

Antal

%

I meget høj grad

0

0

I høj grad

0

0

I nogen grad

13

20

I mindre grad

31

47

Slet ikke

15

23

Ved ikke

7

11

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

30) Er der på kommunalt niveau med afsæt i ”Fælles Mål” iværksat initiativer i forhold til at fremme samarbejdet inden for følgende:

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Overgangen fra daginstitution til skole?

17 % (11)

22 % (14)

27 % (17)

19 % (12)

16 % (10)

100 % (64)

Overgangen fra børnehaveklasse til ”skole”?

13 % (8)

27 % (17)

31 % (20)

20 % (13)

9 %

(6)

100 % (64)

Overgangen fra skoler med udelukkende små årgange

(børnehaveklasse til og med 5., 6. eller 7. klasse) til ”overbygningsskole”?

12 % (7)

20 % (12)

32 % (19)

8 %

(5)

28 % (17)

100 % (60)

Overgangen mellem ”afdelinger”: f.eks. indskoling, mellemtrin og udskoling?

5 %

(3)

22 % (14)

45 % (29)

15 % (10)

14 % (9)

100 % (65)

Overgangen til 10. klasse?

6 %

(4)

9 %

(6)

43 % (28)

29 % (19)

12 % (8)

100 % (65)

Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse?

3 %

(2)

19 % (12)

41 % (26)

21 % (13)

16 % (10)

100 % (63)

Andre initiativer?

11 % (1)

11 % (1)

0

11 % (1)

67 % (6)

100 % (9)

 

Hvis andre initiativer, skriv hvilke:

 

Se outputfil

 

 

 

 

 

 

 

 

31) Vurderer du - samlet set, at ”Fælles Mål” er blevet mere integreret i skolens hverdag nu sammenlignet med for ca. 2 år siden?

 

Antal

%

Ja

63

96

 Nej

1

2

 Ved ikke

2

3

Total

66

100

Bemærk: 1 kommune har ikke besvaret dette spørgsmål

 

32) Prioriter venligst 3 områder af nedenstående, som du i særlig grad mener, at "Fælles Mål" har haft positiv betydning for (sæt 3 krydser):

 

Antal

%

At lette overgangene mellem skolens afdelinger, dvs. indskoling, mellemtrin og udskoling

9

13

At sikre samarbejde på tværs af fagene (tværfaglighed)

4

6

At styrke skole-hjemsamarbejdet

5

8

At afklare fagenes faglige indhold, mål og ambitionsniveau

53

79

At styrke undervisningsdifferentieringen

5

8

At identificere og hjælpe elever med faglige problemer

5

8

At styrke arbejdet med rummelighed

1

2

At styrke elevernes faglige udvikling

38

57

At styrke elevernes alsidige personlige udvikling

5

8

At begrænse brugen af specialundervisning

1

2

At styrke lærernes samarbejde i team

12

18

At identificere og evaluere elevernes faglige udbytte af undervisningen

34

51

At styrke skolens evalueringskultur

24

36

Andet

1

2

N=67

 

Hvis andet, angiv venligst:

 

Se outputfil

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2


 

Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt skolelederne på samtlige danske folkeskoler


 


 

Bilag 2 – internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt skolelederne i samtlige folkeskoler i hele Danmark


 

Der er i alt 34 spørgsmål, der skal besvares. Det tager ca. 15 minutter at udfylde spørgeskemaet.

 

Såfremt der måtte opstå spørgsmål i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte Carsten Nykjær Madsen pr. e-mail: evaluering@muusmann-as.dk eller pr. telefon 70 11 22 10.

 

 

 

 


 

 

Implementeringen af ”Fælles mål” i forhold til trin – og slutmål for alle fag og emner.

 

1) Har skolen en overordnet strategi for (dvs. fastlagt og beskrevet), hvordan implementeringen af ”Fælles Mål” skal foregå?

 

Antal

%

Ja

440

43

 Nej

594

57

Total

1034

100

Bemærk: 13 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

2) Hvilken rolle har skolens ledelse spillet i forbindelse med implementeringen af ”Fælles Mål”? (Sæt gerne flere krydser)

Rolle

Antal

%

Initiativtager

611

58

Aktiv deltager

423

40

Kravstiller

629

60

Kvalitetssikrer

413

39

Støttefunktion

517

49

Ingen rolle

15

1

 

3) Har skolebestyrelsen været involveret i at sætte ”Fælles Mål” på skolens dagsorden?

 

Antal

%

 I meget høj grad

8

1

 I høj grad

51

5

 I nogen grad

309

30

 I mindre grad

491

47

 Slet ikke

188

18

Total

1047

100

 


 

 

Hvis ”i meget høj grad”/ ”i høj grad”, på hvilken måde? (sæt kun ét kryds)

Rolle

Antal

%

Initiativtager

12

21

Aktiv deltager

22

38

Kravstiller

0

0

Kvalitetssikrer

0

0

Støttefunktion

24

41

Ingen rolle

0

0

Total

58

100

 

4) Konkrete planer og aktiviteter

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Eksisterer der fra skolens side konkrete planer om at gøre arbejdet med de bindende mål, læseplaner og beskrivelser af udviklingen frem mod trin- og slutmål til en integreret del af skolens dagligdag?

14 % (147)

43 % (448)

33 % (348)

8 % (86)

1 % (15)

100 % (1044)

Gør skoleledelsen en aktiv indsats for at sikre, at alle lærere er involveret i implementeringen?

14 % (145)

54 % (560)

29 % (304)

3 % (33)

0

100 % (1042)

Foreligger der milepæle for implementering af ”Fælles Mål” i skolens dagligdag?

3 % (33)

16 % (169)

38 % (391)

27 % (279)

15 % (158)

100 % (1030)

Har skolen sikret sig faghæfter for fagene til alle faglærere?

75 % (780)

22 % (229)

2 % (25)

1 %

(8)

0 %

(1)

100 % (1043)

Sikrer skoleledelsen, at ”Fælles Mål” indgår som arbejdsredskab i lærernes didaktiske arbejde?

18 % (191)

50 % (522)

28 % (292)

4 % (37)

0 %

(1)

100 % (1043)

Foretager skoleledelsen en opfølgning på selve implementeringen af ”Fælles Mål”?

 

10 % (107)

36 % (374)

43 % (448)

10 % (104)

1 %

(8)

100 % (1041)

 


 

 

I givet fald, hvilke former for opfølgning

(sæt gerne flere krydser)

 

Antal

%

”Fælles Mål” tages regelmæssigt op på pædagogiske rådsmøder

145

14

 Skoleledelsen tager ”Fælles Mål” op på løbende møder med fagteam, klasseteam og årgangsteam

705

67

Skoleledelsen sikrer sig, at ”Fælles Mål” inddrages i årsplaner/udviklingsplaner

936

89

Andet

135

13

Hvis andet, beskriv venligst:

 

Se outputfil

 

Effekten af ”Fælles Mål” i undervisningen

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Ved ikke

Total

5) Er ”Fælles Mål” et vigtigt arbejdsredskab for lærernes didaktiske arbejde?

12 % (130)

57 % (592)

29 % (300)

2 % (18)

0 %

(1)

0 % (4)

100 % (1045)

6) Bidrager implementeringen af ”Fælles Mål” til øget anvendelse af holddannelser i undervisningen?

2 % (23)

10 % (107)

44 % (464)

33 % (343)

8 %

(79)

3 % (30)

100 % (1046)

7) Bidrager implementeringen af ”Fælles Mål” til, at din skole vil gå fra et få-lærer-princip til et faglærerprincip?

3 % (28)

14 % (141)

45 % (471)

25 % (259)

10 % (107)

3 % (35)

100 % (1041)

8) Bidrager implementeringen af ”Fælles Mål” til, at din skole vil opprioritere teamdannelse som organisatorisk omdrejningspunkt?

15 % (152)

31 % (328)

30 % (314)

13 % (140)

8 %

(79)

3 % (31)

100 % (1044)

9) Bidrager implementeringen af ”Fælles Mål” til, at din skole vil opprioritere to-lærer-ordninger i klasseundervisningen?

2 % (17)

8 % (79)

26 % (276)

33 % (341)

27% (279)

5 % (54)

100 % (1046)

10) Bidrager implementeringen af ”Fælles Mål” til, at din skole har kunnet begrænse brugen af specialundervisning?

1 %

(9)

3 % (35)

16 % (167)

38 % (394)

35 % (362)

8 % (78)

100 % (1045)

11) Bidrager implementeringen af ”Fælles Mål” til, at din skole vil opprioritere anvendelsen af årsplaner/udviklingsplaner som et vigtigt arbejdsredskab?

18 % (183)

43 % (446)

27 % (283)

8 % (81)

4 %

(40)

1 % (10)

100 % (1043)

12) Vurderer du, at implementeringen af ”Fælles Mål” har styrket fagligheden på din skole?

6 % (59)

35 % (364)

50 % (525)

7 % (70)

1 %

(14)

1 % (14)

100 % (1046)

13) Vurderer du, at implementeringen af ”Fælles Mål” har styrket rummeligheden på din skole?

0 %

(4)

4 % (39)

22 % (224)

42 % (438)

26 % (266)

7 % (73)

100 % (1044)

14) Vurderer du, at implementeringen af ”Fælles Mål” har styrket evalueringskulturen på din skole?

5 % (54)

34 % (359)

49 % (513)

9 % (96)

1 %

(14)

1 % (8)

100 % (1044)

 

15) Findes der informationer om ”Fælles Mål” på skolens hjemmeside?

 

Antal

%

Ja

370

35

 Nej

675

65

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

Hvis ja, eksisterer ”Fælles Mål” på hjemmesiden:

 

Antal

%

Som et link til andre sider, f.eks. Undervisningsministeriets hjemmeside? (www.faellesmaal.uvm.dk)

312

30

Som en integreret del af den eksisterende hjemmeside for nogle af fagene?

50

5

Som en integreret del af den eksisterende hjemmeside for alle fagene?

20

2

Som en beskrivelse af skolebestyrelsens mulige indflydelse på ”Fælles Mål”, jf. § 44 i Folkeskoleloven?

9

1

Andet

61

6

 

Hvis andet, beskriv venligst:

 

Se outputfil

 

16) Hvordan har skoleledelsen opfattet støtten fra skoleforvaltningen i forbindelse med arbejdet med ”Fælles Mål”?

 

Antal

%

Meget god

23

2

God

137

13

Middel

341

33

Mindre god

237

23

Dårlig

164

16

Ved ikke

143

14

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

17) I hvilken grad har skoleforvaltningen været involveret i din skoles implementering af ”Fælles Mål?”

 

Antal

%

 I meget høj grad

5

1

 I høj grad

37

4

 I nogen grad

195

19

 I mindre grad

351

34

 Slet ikke

397

38

 Ved ikke

62

6

Total

1047

100

 

Hvis ”I nogen grad”, ”I mindre grad” eller ”Slet ikke”: Kunne din skole have ønsket mere involvering fra skoleforvaltningen?

 

Antal

%

Ja

344

37

 Nej

583

63

Total

929

100

 


 

 

18) Lærernes rolle i forbindelse med implementeringen af ”Fælles Mål”

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Har skoleledelsen opstillet egne retningslinjer for, hvordan ”Fælles Mål” skal indgå i den enkelte lærers/det enkelte lærerteams arbejde?

5 % (56)

23 % (242)

39 % (402)

21 % (218)

12 % (124)

100 % (1042)

Foretager skoleledelsen opfølgning på, hvordan ”Fælles Mål” indgår i den enkelte lærers/det enkelte lærerteams arbejde?

6 % (62)

35 % (358)

48 % (499)

10 % (101)

1 %

(10)

100 % (1030)

 

I givet fald:

 

Hvordan sikrer skoleledelsen, at ”Fælles Mål” bliver inddraget i lærernes/det enkelte lærerteams arbejde? (sæt gerne flere krydser)

 

Antal

%

Der er udarbejdet retningslinjer eller vejledninger på skolen herfor

123

12

Skoleledelsen tager det op på løbende møder med fagteam

417

40

Skoleledelsen tager det op på løbende møder med klasseteam

524

50

Skoleledelsen tager det op på løbende møder med årgangsteam

497

48

Det inddrages i drøftelserne med lærerne om årsplaner/udviklingsplaner

876

84

Andre måder

94

9

N=1047

 

Hvis andre måder, beskriv venligst hvilke:

 

Se outputfil

 

19) I hvor høj grad har ”Fælles Mål” været anvendt i forbindelse med udformningen af elevplaner?

 

Antal

%

 I meget høj grad

190

18

 I høj grad

402

39

 I nogen grad

256

25

 I mindre grad

82

8

 Slet ikke

46

4

 Ved ikke

65

6

Total

1041

100

Bemærk: 6 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

20) I hvor høj grad vurderes det, at det i forbindelse med lærernes arbejde med ”Fælles Mål” er muligt at arbejde med såvel mål for undervisningen som den enkelte elevs læringsmål?

 

Antal

%

 I meget høj grad

52

5

 I høj grad

370

35

 I nogen grad

485

46

 I mindre grad

77

7

 Slet ikke

0

0

 Ved ikke

61

6

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

21) Inddragelse af ”Fælles Mål” i fagsamarbejdet

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Inddrages ”Fælles Mål” i forhold til fagteam-samarbejde?

11 % (119)

48 % (494)

33 % (343)

7 % (76)

1 %

(9)

100 % (1041)

Inddrages ”Fælles Mål” i tværgående fagsamarbejde i forhold til klasseteam?

5 % (47)

36 % (368)

45 % (465)

13 (130)

2 %

(21)

100 % (1031)

Inddrages ”Fælles Mål” i tværgående fagsamarbejde i forhold til årgangsteam?

6 % (56)

35 % (360)

41 % (416)

12 % (117)

7 %

(72)

100 % (1021)

 

22) Hvordan sikrer skoleledelsen, at ”Fælles Mål” bliver inddraget i fagsamarbejde, i fagteam, klasseteam og/eller årgangsteam?

(Sæt gerne flere krydser)

 

Antal

%

Der er udarbejdet retningslinjer eller vejledninger på skolen herfor

125

12

Skoleledelsen tager det op på løbende møder med fagteam

451

43

Skoleledelsen tager det op på løbende møder med klasseteam

508

49

Skoleledelsen tager det op på løbende møder med årgangsteam

519

50

Det inddrages i drøftelserne med lærerne om årsplaner/udviklingsplaner

838

80

Andre måder

86

8

N=1047

 

Hvis andre måder, beskriv venligst hvilke:

 

Se outputfil

 

23) Vurderer skoleledelsen, at ”Fælles Mål” har bidraget til at styrke undervisningsdifferentieringen?

 

Antal

%

 I meget høj grad

8

1

 I høj grad

85

8

 I nogen grad

574

55

 I mindre grad

269

26

 Slet ikke

46

4

 Ved ikke

63

6

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

24) Vurderer skoleledelsen, at lærerne anvender undervisningsvejledningernes afsnit om undervisningsdifferentiering?

 

Antal

%

 I meget høj grad

10

1

 I høj grad

151

14

 I nogen grad

618

59

 I mindre grad

157

15

 Slet ikke

5

1

 Ved ikke

104

10

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

25) Vurderer skoleledelsen, at ”Fælles Mål” har bidraget til at styrke holddannelse?

 

Antal

%

 I meget høj grad

8

1

 I høj grad

77

7

 I nogen grad

410

39

 I mindre grad

386

37

 Slet ikke

124

12

 Ved ikke

40

4

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål


 

 

26) Hvordan inddrages eleverne løbende i tilrettelæggelsen af undervisningen?

(sæt kryds ved de metoder, der forekommer på skolen)

 

Antal

%

Gennem regelmæssige klassesamtaler

734

70

Gennem samtaler med eleverne og deres forældre

811

78

Ved udarbejdelsen af årsplaner/udviklingsplaner

514

49

Andet

121

12

N=1047

 

Hvis andet, beskriv venligst:

 

Se outputfil

 

27) Inddragelse af eleverne i fastlæggelse af individuelle mål

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Har skolen opstillet retningslinjer for, hvordan eleverne løbende bør inddrages i fastlæggelsen af individuelle mål?

7 % (74)

20 % (207)

34 % (348)

20 % (205)

19 % (201)

100 % (1035)

Foretager skoleledelsen opfølgning på, hvordan eleverne løbende inddrages i fastlæggelsen af individuelle mål?

3 % (30)

18 % (182)

42 % (432)

29 % (298)

9 %

(98)

100 % (1040)

 

28) Hvordan inddrages eleverne løbende i fastlæggelse og evaluering af individuelle mål? (sæt kryds ved de metoder, der forekommer på skolen)

 

Antal

%

Gennem årlige elevsamtaler?

600

57

Gennem hyppige elevsamtaler?

478

46

Gennem samtaler med elever og deres forældre?

957

91

Gennem samtaler med forældre?

283

27

Gennem logbøger og anden skriftlig formulering

797

76

Gennem brug af portefølje/portfolio

0

0

Andet

99

10

N=1047

 

Hvis andet, beskriv venligst: Se outputfil


 

 

29) Inddragelse af ”Fælles Mål” i den løbende evaluering

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Har skolen opstillet retningslinjer for, hvordan ”Fælles Mål” bør indgå i den løbende evaluering af undervisningen?

2 % (20)

15 % (157)

31 % (327)

26 % (272)

26 % (265)

100 % (1041)

Foretager skoleledelsen opfølgning på, hvordan ”Fælles Mål” indgår i den løbende evaluering af undervisningen?

2 % (22)

18 % (185)

47 % (485)

25 % (256)

9 %

(88)

100 % (1036)

 

30) I hvilken grad melder lærerne tilbage til skoleledelsen i forbindelse med gennemførelsen af evalueringer i de enkelte klasser?

 

Antal

%

 I meget høj grad

44

4

 I høj grad

321

31

 I nogen grad

482

46

 I mindre grad

184

18

 Slet ikke

12

1

 Ved ikke

2

0

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

31) I hvilken grad har skolen gjort brug af evalueringer som led i udviklingen af nye initiativer og strategier for skolen?

 

Antal

%

 I meget høj grad

79

8

 I høj grad

357

34

 I nogen grad

431

41

 I mindre grad

154

15

 Slet ikke

13

1

 Ved ikke

10

1

Total

1044

100

Bemærk: 3 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål


 

 

32) Inddragelse af ”Fælles Mål” i Skole-/hjemsamarbejdet

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Har skolen opstillet retningslinjer for, hvordan ”Fælles Mål” bør indgå i skole-/hjemsamarbejdet?

2 % (25)

16 % (166)

31 % (320)

25 % (255)

26 % (273)

100 % (1039)

Foretager skoleledelsen opfølgning på, hvordan ”Fælles Mål” indgår i skole-/hjemsamarbejdet?

1 % (14)

14 % (148)

39 % (410)

29 % (301)

16 % (170)

100 % (1043)

 

33) Undervisningsmaterialernes rolle i forbindelse med opfyldelse af ”Fælles Mål”

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet

ikke

Total

Foretager skolen opfølgning på, hvorvidt undervisningsmaterialerne er egnede til at understøtte en undervisning, som kan bidrage til opfyldelse af intentionerne i ”Fælles Mål”?

5 % (55)

41 % (427)

35 % (368)

14 % (143)

5 %

(51)

100 % (1044)

Bemærk: 3 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

I givet fald, hvordan foregår denne opfølgning?

 

Antal

%

Tages op i skolebestyrelsen

153

15

Er uddelegeret til de enkelte fagudvalg

905

86

Skoleledelsen foretager opfølgning

294

28

Andet

137

13

 

Hvis andet, beskriv venligst:

 

Se outputfil

 

34) I hvor høj grad har ”Fælles Mål” bidraget til, at din skole har opprioriteret køb af undervisningsmateriale relevant for trinmålene i ”Fælles Mål”?

 

Antal

%

 I meget høj grad

57

6

 I høj grad

394

38

 I nogen grad

391

37

 I mindre grad

142

14

 Slet ikke

31

3

 Ved ikke

30

3

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

35) Har der siden lovens ikrafttræden været gennemført uddannelse/undervisning af skolens personale/ledelse i relation til ”Fælles Mål”?

 

Antal

%

Ja

672

65

Nej

370

36

Total

1042

100

Bemærk: 5 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

36) Hvor stor en andel af skolens efteruddannelsesmidler anvendes på årsbasis på leder-/personalekompetenceudvikling i relation til ”Fælles Mål”?

 

Antal

%

0-10 %

220

21

10-20 %

195

19

20-30 %

208

20

30-40 %

107

10

40-50 %

85

8

50-60 %

76

7

60-70 %

49

5

70-80 %

55

5

80-90 %

16

2

90-100 %

15

2

Total

1026

100

Bemærk: 21 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

37) Har skolen oplevet lokale problemer og/eller begrænsninger med at implementere ”Fælles Mål” i forhold til:

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet ikke

Total

Trinmålenes ambitionsniveau

3 % (31)

15 % (149)

38 % (387)

33 % (342)

12 % (119)

100 % (1028)

Trinmålenes antal

3 % (35)

18 % (183)

36 % (369)

31 % (317)

12 % (119)

100 % (1023)

Trinmålenes evaluerbarhed

3 % (29)

14 % (137)

44 % (443)

31 % (309)

10 % (96)

100 % (1014)

Undervisningsmaterialer

2 % (18)

12 % (117)

36 % (370)

39 % (393)

12 % (122)

100 % (1020)

Undervisningslokaler

8 % (79)

17 % (177)

28 % (286)

32 % (324)

15 % (157)

100 % (1023)

Lærernes uddannelse

2 % (16)

11 % (113)

42 % (426)

36 % (371)

10 % (98)

100 % (1024)

Lærernes efteruddannelse

5 % (48)

20 % (206)

39 % (400)

29 % (399)

7 %

(71)

100 % (1024)

Lærernes holdninger

1 % (12)

7 % (69)

30 % (303)

45 % (463)

17 % (176)

100 % (1023)

Skoleledelsens holdninger

0 %

(2)

1 %

(5)

9 % (95)

51 % (524)

39 % (395)

100 % (1021)

Skolebestyrelsernes

holdninger

0 %

(4)

1 %

(5)

6 % (56)

41 % (420)

52 % (536)

100,0 % (1021)

Skolens økonomi

9 % (90)

24 % (245)

35 % (356)

23 % (231)

10 % (104)

100 % (1026)

Skolens pædagogiske kultur

1 % (13)

6 % (63)

31 % (318)

44 % (444)

18 % (182)

100 % (1020)

Skolens evalueringskultur

2 % (15)

10 % (99)

38 % (388)

36 % (363)

15 % (155)

100 % (1020)

Lærernes arbejdstidsregler

7 % (68)

16 % (158)

30 % (302)

32 % (324)

16 % (167)

100 % (1019)

Andre problemer

2 %

(4)

5 %

(9)

11 % (20)

9 % (16)

72 % (128)

100 % (178)

 

Hvis andre problemer, beskriv venligst: Se outputfil

 

38) Vurderes det på baggrund af erfaringerne med ”Fælles Mål”, at lærerne opfatter fagenes trinmål som afklarende i forhold til fagenes faglige indhold og ambitionsniveau? (populært udtrykt: Er det blevet ”lettere at være lærer” i forhold til at vide, hvad der kræves fagligt?)

 

Antal

%

Ja

590

57

Nej

267

26

Ved ikke

188

18

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

39) Vurderes det på baggrund af erfaringerne med ”Fælles Mål”, at den anvendte systematik i faghæfterne, der går igen i trin- og slutmål, læseplaner og beskrivelser, har gjort arbejdet med fagene og på tværs af fagene lettere for lærerne?

 

Antal

%

Ja

527

50

Nej

253

24

Ved ikke

265

25

Total

1045

100

Bemærk: 2 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål


 

 

40) Er der med afsæt i ”Fælles Mål” iværksat initiativer i forhold til at fremme samarbejdet inden for følgende:

 

I meget høj grad

I

høj grad

I

nogen grad

I

mindre grad

Slet ikke

Total

Overgangen fra daginstitution til skole?

9 % (90)

25 % (257)

24 % (247)

20 % (210)

22 % (230)

100 % (1034)

Overgangen fra børnehaveklasse til ”skole”?

11 % (110)

35 % (359)

29 % (302)

13 % (132)

13 % (131)

100 % (1034)

Overgangen fra skole med udelukkende små årgange

(børnehaveklasse til og med 5., 6. og 7. klasse) til ”overbygningsskole”?

4 % (35)

20 % (160)

25 % (200)

14 % (115)

37 % (301)

100 % (811)

Overgangen mellem ”afdelinger”: indskoling, mellemtrin og udskoling?

5 % (50)

23 % (233)

38 % (376)

17 % (170)

17 % (169)

100 % (998)

Overgangen til 10. klasse?

1 % (11)

10 % (77)

18 % (142)

20 % (158)

52 % (422)

100 % (810)

Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse?

2 % (20)

14 % (116)

24 % (204)

18 % (152)

42 % (354)

100 % (846)

 

Hvis andre initiativer, skriv venligst hvilke: Se outputfil

 

41) Vurderer du - samlet set - at ”Fælles Mål” er blevet mere integreret i skolens hverdag nu sammenlignet med for ca. 2 år siden?

 

Antal

%

Ja

964

93

Nej

26

3

Ved ikke

47

5

Total

1037

100

Bemærk: 10 skoleledere har ikke besvaret dette spørgsmål

 

42) Prioriter venligst 3 områder af nedenstående, som du i særlig grad mener, at ”Fælles Mål” har haft positiv betydning for (sæt maksimalt 3 krydser):

 

Antal

%

At lette overgangene mellem skolens afdelinger, dvs. indskoling, mellemtrin og udskoling

190

18

At sikre samarbejde på tværs af fagene (tværfaglighed)

83

8

At styrke skole-hjemsamarbejdet

111

11

At afklare fagenes faglige indhold, mål og ambitionsniveau

857

82

At styrke undervisningsdifferentieringen

62

6

At identificere og hjælpe elever med faglige problemer

74

7

At styrke arbejdet med rummelighed

22

2

At styrke elevernes faglige udvikling

636

61

At styrke elevernes alsidige personlige udvikling

54

5

At begrænse brugen af specialundervisning

11

1

At styrke lærernes samarbejde i team

216

21

At identificere og evaluere elevernes faglige udbytte af undervisningen

428

41