Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Startside Op Frem

 CG   best tracker

 

Mit oplæg findes her som Word-fil (højreklik og vælg "gem link til disk"): noter

Supplerende noter til emnet fines her (højreklik og vælg "gem link til disk"): diskurser

 

Kursus for hf-dansklærere i den sproglige disciplin i relation til den nye læreplan

Info, links og materialer på kurset findes her. Venlig hilsen Carlo Grevy, www.grevy.eu

ONSDAG d. 13. december, 15.30 til 18.30, VUC, Nygade 20, Aabenraa, lokale 13

 

Noter til d. 13. december er klar her! Klik her!

 

(1)   Læreplan for den sproglige dimension i dansk

         herunder vejledningen

         indlæg om, hvad vi skal forstå ved sprog

         drøftelse af teksttyper

         strategier for den sproglige dimension.

 

(2)   Undervisningsforslag

         tekster i undervisningen

         faglighed.

 

(3)   Drøftelse af jeres undervisningsforslag

         kritiske kommentarer

         fra litteratur til den sproglige dimension

         diskussion

         aftaler vedrørende næste kursusgang.

Jeg regner med, at det første punkt kommer til at fylde lidt mere end de to sidste. Materialer på kurset vil blive lagt her – umiddelbart før kurset starter.

Artikler online!

Til kurset vil jeg anbefale at I orienterer jer i nogle af mine artikler om emnet – her er nogle links samt kort om indholdet i de pågældende artikler:

 

Her gives forslag til at arbejde med diskursanalyse, metaforer og grammatik i gymasieskolen – om hvordan den sproglige dimension bliver vedkommende for kursisterne eller eleverne: Det sproglige emne i de gymnasiale uddannelser: en odyssé - om diskurser, metaforer og grammatik.

 

Om arbejdet med sprog – og om hvorfor det litterære ofte kommer i fokus. Konkrete forslag på sproglige områder, man kan arbejde med: Når samtalen kommer i fokus - om hvad vi skal med det sproglige emne.

 

Her drøftes de udmærkede planer, der omkring 1999 kom for det sproglige emne i gymnasiet, og hvordan det blev omsat til praksis (ved ofte fx at blive underordnet det litterære): Anna Vibeke Lindø og Carlo Grevy: Sproget, der blev væk - om det danske sprog vej ud af klasselokalet.

 

I denne rapport fra Undervisningsministeriet findes konkret forslag på, hvordan man kan tilrettelægge eksamen med fokus på det sproglige – se bilaget i rapporten: http://pub.uvm.dk/1999/iktogeks/b2.htm#b2 (Carlsen, Stig; Carlo Grevy, Lars Thorup, Fritz Kærgaard-Jensen (1999): Ikt og eksamen i dansk. I: Ikt og eksamen, Undervisningsministeriet).

 

Her drøftes det sproglige og især skriftlige som en kulturel arv i vores skolesystem: Skolens forarmede skriftkultur. Kronik i Berlingske Tidenden d. 15. februar 2006.

 

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk