Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Startside Op Frem

 CG   best tracker

Vuc-1
Vuc-2
Vuc-3

 

Kursus for hf-dansklærere i den sproglige disciplin i relation til den nye læreplan

Info, links og materialer på kurset findes her. Venlig hilsen Carlo Grevy, www.grevy.eu

Onsdag d. 10. januar, 15.30 til 18.30, VUC, Nygade 20, Aabenraa, lokale 13

 

 

Forberedelse: Jeg vil bede jer kigge i nedenstående materiale. Vælg hver især et af dvd-udsnittene, som skulle være rundsendt (dog ikke den sidste fra filmen Seven). Prøv at sæt begreberne fra transaktionsanalyse, fra Jakobsons sproglige funktioner og diskursanalysen (den sociale samtale) i anvendelse.

 

 

 

Artikler til onsdag d. 10. januar (klik på linkene):

 

Arbejdspapir - noter til direkte analyser på kurset (højreklik evt. og download til egen pc)

 

Om transaktionsanalyse

 

Om diskursanalyse (den sociale samtale)

 

Disse materialer fjernes lige efter kurset.

 

To af mine artikler om metaforer:

 

Hyperlinkartikel: http://www.cfje.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00654863

 

X-com: http://grevy.eu/pubxcom.htm

 

 

Program for dagen

 

(1)   Forslag til undervisningsforløb og cases

       - fx en drøftelse af at skoler inddrager børns mobiltelefoner i folkeskolen (en diskursanalyse).

       - analyser eller drøftelser af cases?

       - målet med det sproglige forløb.

      

       -   Diskursanalysen, herunder Jakobsons sproglige funktioner.

 

(2)   -   Transaktionsanalysen samt analyser af nogle af dvd-klippene (hvilke? Prøv selv - og lad os                 gennemgå dem, I har set på).

 

 

(3)   Metaforer i reklamer - forslag til undervisningsforløb.

        

 

Gamle noter til kurset d. 13. december er her! 

 

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk