Grevys Internetside. Artikler og kursusmaterialer online - www.graviton.dk

Carlo Grevy flytter til nyt websted: www.graviton.dk

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

 

Ny bog januar 2017: Carlo Grevy, Søren Rønhede,  Henrik Kasch og Hanne Søgaard: Skole, livsverden og nye læringslandskaber. Forlaget Pendulum.

 

 

 

Tilbage Startside Op Frem

 CG   best tracker

I-læring 1
I-læring 2

 

Fra image til identitet

 

It, fag og ånd

 

CFV-konference - noter til foredrag 27. januar 2004

 

Indhold: Drøfte holdninger og indstillinger til it i undervisning (fjernundervisning, online-undervisning eller interaktionsundervisning).

 

 

Følgende punkter

 

1.   At mødes – klasselokalet

2.   Når kroppen kommer i vejen for læring

3.   Fra image til identitet

4.   Interaktionsundervisning

5.   Interaktionssamfundet og –undervisningen

6.   Teori og citater

7.   Idealerne og ånden

 

 

Vores syn på undervisning

 

Informationsteknologi

 

Klasseværelset

 

Skolen forfalder

 

Klasseværelset – landsbysamfundet

 

Visuelt kritisk til begrebet undervisning

 

Interaktionsundervisning

 

Her: Ny måde at betragte undervisning på, mere tidssvarende

 

Onlinelæring – fjernundervisning – interaktionsundervisning

 

Kompensation?

 

CVU Sønderjylland – læreruddannelsen og PD-uddannelsen

 

Pædagoguddannelsen – interview i BUBL – citat

 

”En uddannelse med en massiv amputering af relationerne mellem mennesker. En uddannelse der er lige så krævende om ikke mere end den ordinære. Så skarpt står fronterne over for hinanden i spørgsmålet om seminarernes [sic!] nye uddannelser, hvor computeren i hjemmet i langt den overvejende tid er skiftet ud med de medstuderende i klasselokalet”.

 

”kold”, ”digital” – ”om mennesker”

 

Hvad er det at være social?

 

Vi har en bestemt forestilling – noget med mennesker, der sidder sammen i samme lokale

 

Kommunikere – uden at være i samme rum og til samme tid

 

Fx breve – og er man så ikke social?

 

Teknologi: forskudt kommunikation – i tid og sted

 

Teknologi: forøger muligheder for kommunikation – og dermed interaktion!

 

Teknologi giver ny muligheder (og begrænsninger!)

 

Det sociale løftes ind i nye rammer, nye dimensioner – på en samfundsmæssige langt mere adækvat måde end klasserummet kan præstere!

 

At mødes - klasselokalerne

 

Det er ikke altid hensigtsmæssigt at mødes!

 

Mødekultur – foreningsliv

 

Men det at mødes kan endda komme i vejen for læring!

 

”Det at være sammen” og ”det at lære noget” kædes på besynderlig måde sammen i debatten!

 

Det er et basalt paradigme – om undervisning!

 

Nytænke:

 

Hvad er det at være sammen?

Hvad er det at tale sammen?

Hvad er det at være social?

Hvad er det at være kreativ?

 


 

Mennesker kan godt være sammen, selvom de fysisk set ikke er det.

 

Er kroppen med?

 

Man kan sågar være tættere på hinanden på internettet!

 

Hvor foregår læringen – når man mødes eller mellem møderne?

 

Man kan mødes oftere – det sparer i hvert fald transport – og transporttid

 

Mødes: sms-fællesskaber, chatrum, internetinteressegrupper og internetkonferencer

 

Man kan godt mødes fysisk også!

 

Via teknologi: Man kan langt bedre tale sammen – man lytter til alle på en gang og taler ikke i munden på hinanden.

 

Differentiering – som mødebaseret undervisning ikke kan klare

 

Mere forpligtende samtaler, mere velovervejede, mere sociale

 

Man synes måske, at man er tæt på hinanden i klasseværelset

 

Større frekvens – man når at tale mere med hinanden over internettet

 

Kreativiteten – har det bedre – man kan blive inspireret – flere dialoger med de rigtige

 

Taler man mere – lærer man mere (Danmark har mange gode lærere!).

 

Skriver man mere, lærer man mere.

 

 

 

Når kroppene kommer i vejen for læring

 

- fra image til identitet

 

Fjernundervisning brillerer ved sit fravær at kroppenes tilstedeværelse!

 

Kroppen er naturligvis til stedet – bare ikke fysisk sammen med de andres kroppe

 

Kropslige hindringer – kroppen bærer på:

 

Biologi

-        energi og mangel på samme

-        seksualitet - køn

-        kommunikerer via stemmen (langsom, fylder op)

 

Fysik

-        kroppen fylder (høje klassekvotienter)

 

Socialitet

-        sociale tilhørsforhold

-        sociale mønstre

-        gruppedannelse

-        identitet

-        sprog – herunder dialekter fx

 

Det er svært at interagerer i et fysisk klasseværelse!

 

Man lærer gennem samtale!

 

Fra image til identitet

 

Når der bliver sat turbo på interaktionen, sker der noget – fokus flyttes fra kroppen, fra den måde, den i alle sine sociale og kulturelle måder fremtræder på i klasserummet, fra image til det, det virkelig drejer sig om: interaktion, dialog, faglig udvikling, personlig udvikling og identitet.

 

 

Kender man ikke sine dagstuderende bedre? Man tror det måske!

 

 

 

 

Interaktionsundervisning

- begrebet fjernundervisning mv. er uheldigt

 

Mange er i dialog med hinanden samtidig over lang tid og med de rette!

 

Tankegangen om klasserummet

 

Fra dannelse til kompetence – fra uddannelse til læring –> fra klasserum til interaktion!

 

Problemet: Den måde vi taler om det på ->

 

Informationsteknologi – fokus er ikke på teknologi

 

Vi udveksler ikke bare information!

 

Information sørger for at mennesker kan tale sammen (ikke: kommunikere, udveksle information)

 

Vi taler, skriver – og vi lærer!

 

Uheldigt: informationsmotorvej – men det kører ikke hurtigt, men velovervejet, eftertænksomt, er fordybede

 

Man kan tale med alle – uden at være f2f

 

I klasselokalet er man sammen – men der kan man ikke tale sammen, ikke interagere!

 

Omvendt: Elever, kursister og studerende er ikke nørder

 

De er ikke ensomme – de er bare ikke sammen med nogen fysisk i undervisningen!

 

Fjernundervisning er ikke fjern!

 

Man er særdeles nærværende, tilstedeværende – netop fordi kroppen er fraværende (omvendt i klasseværelset!).

 


 

Ikke fokus på teknologien – men hvad der sker mellem mennesker

 

Uheldig:

 

Online-undervisning: Fokus på teknologi – menneskene er ikke ”on” og ”of”

 

Fleksibel undervisning: Fokus på de studerendes behov – men det er mere et salgsargument.

 

Interaktionsundervisning: en dyb seriøs og forpligtende måde at arbejde på – undervisningen foregår bare via kommunikation, den foregår ved kommunikation per excellence – og det er interaktionsundervisning.

 

Aldrig har så mange sagt så meget til hinanden på så højt et niveau, så intensivt og så tit!

 

 

 

Interaktionssamfundet og interaktionsundervisningen

– ånd og gamle dyder i en ny form

 

Citater:

 

Salman Rushdie – den menneskelige eksistens’ grundvilkår: fødder!

 

Skolens grundvilkår: fødder – ikke rødder, der er for enden af menneskers ben!

 

”IT paradigmet [sic!] er under-fantasifuldt, hvis det er så blottet for pædagogiske visioner, at det tror, at alting er godt nok, hvis blot vi fortsætter med at gøre, hvad vi hele tiden har gjort, speedet om med ny teknologi” (Qvortrup 2002, 10).

 

Vores tanker om skolen: et fælles normgrundlag – kendetegnende for landsbysamfundet

 

Man kan se Qvortrups fremskrivning således, at de superindividualiserede samfundsborgeres største projekt bliver at navigere rundt i en mere eller mindre normløs verden – i hvert fald set i et overordnet perspektiv – uden store muligheder for at få fodfæste. Hovedudfordringen er ifølge Qvortrup kompleksitet (Qvortrup 2002, 11).

 

Nej – hovedudfordringen er interaktivitet

 

Hvad understøtter denne udfordring?

 

Fx forankring!

 

Forankring i viden.

 


 

Udenadslære og paratviden:

 

”Udenadslære og terapi tilhører som bekendt en svunden tid, nu skal børnene lære at lære” (Qvortrup 2002, 11; se også Qvortrup 2001, 91 for næsten samme formulering).

 

Nakskov?

En internetadresse?

 

Man kan ikke navigere – hverken i Danmark, på Internettet, i samfundet, socialt eller i sit liv uden fodfæste – noget at agere ud fra.

 

Rodløshed: En censor i samfundsfag – de unge var gode til at sige deres mening!

 

Verden er i hastig forandring

 

Interaktionsundervisning – kommunikation om kommunikation – sproget bruges til at sige noget om sproget i.

 

Flygtighed – fx den mundtlige kommunikation

 

Interaktionsundervisning – undslår sig denne rodløshed – man lærer at håndtere kompleksitet (men det er ikke målet – målet er at få interaktionen til at fungere).

 

Lære at håndtere relationer

 

”Problemet med at have denne type færdigheder som skolens vigtigste målsætning i det sociale er imidlertid, at der ikke er megen udsigt til, at børnene som voksne vil skulle leve i en samarbejdende familie med folk, de kender ud og ind, som de har lært det i skoleklassen” (Knudsen 2003, 13).

 

Kursister skal i dag lære at knytte alt fra intensive til overfladiske relationer – hele tiden og af længere og kortere varighed. Det sker i høj grad i interaktionsundervisning.

 

Der er ingen modsætning mellem at have basal viden og samtidig kunne håndtere relationer og interaktion.

 

Ånden:

 

Gode sociale relationer

Levende ord

Åndrig undervisning

Kreativitet

Den enkeltes udvikling

 

-        kan ikke opretholdes i en gammeldags undervisningstradition med klasserummet og det fysiske møde som centrum.

 

Interaktionsundervisning kræver nærvær, fordybelse og faglighed.

 

Her er image out – personlighed er in!

 


 

Idealerne

 

Problemer i skolesystemet

 

”Skolerne forfalder!”

 

Skriver ikke godt, kan ikke læse og stave, ved ikke hvor Nakskov ligger, er ikke gode til engelsk.

 

Flere timer – det bliver ikke bedre!

 

Faglighed – kompetencer – læring

 

Faglighed overvejende: at man forholder sig undersøgende og kritisk i forhold til sit emne (underforstået: det kan ikke betale sig – verden forandrer sig alligevel, så det ikke kan bruges).

 

Man skruer ofte på de samme knapper (kvantitet: flere timer).

 

Det tænkes ikke kvalitativt – som nye måder at tænke undervisning på!

 

Folkeskolen er på samme niveau som de lærere, der underviser nu selv blev udsat for. Gid det var så vel!

 

Værre er det, hvis vi ikke glemmer landsbyskoletankegangens fysiske nærhed og nu begynder at bevæge os ind i interaktionssamfundet nærhed og realitet!

 

Det går hurtigt – ”spænd sikkerhedsselen”

 

Endnu et citat (fra Rådet for større færdselssikkerhed) – ”Se ud ad forruden”!

 

 

 

Noter og litteratur

 

Google – søg: Carlo Grevy cfje

http://home13.inet.tele.dk/grevy/kontakt.htm

 

 

 

 

28-09-2017 / Carlo Grevy

Contact Carlo Grevy: c@grevy.eu

 

Facebook - Carlo Grevy: https://www.facebook.com/carlo.grevy

Facebook - Forlaget Pendulum: https://www.facebook.com/forlagetpendulum

Forlaget Pendulum - ny bog af Carlo Grevy: Historie og livsverden - se: www.pendulum.education

UC Viden - publikationer af Carlo Grevy

ny website: www.graviton.dk